Kolumne

Zašto da EU-citizens čekaju zbog NON-EU citizens, čije se namjere, porijeklo, i ljudska vjerodostojnost moraju provjeriti u policijskim evidencijama. Šta ako dolaze da bi tu pružali svoje prljave ruke i podmetali svoje bose noge? 

Nenad Veličković, foto:www.diskriminacija.ba

Regionalni izvještaj OSCE-a: bez obzira na pozitivne primjere, diskriminacija prema Romima na Balkanu je i dalje prisutna.

Dalibor Tanić, foto:diskriminacija.ba

Djelovanje u pravcu oduzimanja legitimiteta ''naši vs. njihovi'' diskursu je najefikasniji pristup društvenim promjenama u BiH, i to baš u Prijedoru. Otvara se mogućnost da shvatimo da su svi ti oduzeti životi - naše žrtve.

Goran Zorić, foto:jer me se tice

Prijedor. Grad gdje “jedni” nisu jednaki sa onim "drugačijim". Pitam se prije svega čega se plaše, i zašto nema poštovanja prema žrtvama? Ista pitanja postavljao sam kada sam se spremao na put ka moru.

Emir Hodžić, foto: jer me se tice

Žena je klimnula glavom. I Mijat je klimnuo glavom. Objasnilo mu se zašto su Sejdić i Finci došli u Mostar da prime pečat. Bolje išta nego ništa. Ako već ne možeš biti član predsjedništva, budi barem osoba godine.

Nenad Veličković, foto:vecernji.ba, abrasmedia.info

Nije čudno da mnogi veruju da će na sudnjem danu biti pitani kakav su Srbin bili Srbiji, Bošnjak Bosni ili Hrvat Hrvatskoj? Koliko su učinili za opstanak svog etnikuma i teritorijalnog suvereniteta? Ili, kako su se izjasnili na popisu 2013?

Milan Colić, foto: diskriminacija.ba

Meni je 28 godina i ja sam svoj proces tranzicije, tj. svoju borbu počeo kao dijete.  Društvo je stvaralo pritisak, ja sam se borio i sa sobom i sa društvom. Svakodnevno, kidanje između mene i njih, činilo se kao da će trajati vječno.

Alex Gosto

Zamišljam svoju starost, sebe kako mudro zborim mlađima od sebe, kako me pitaju šta mislim o nečemu. Zamišljam kako imam važne uloge, iako sam star. Zamišljam poštovanje i dostojanstvo. Realnost, izgleda, nije baš takva.

Milan Colić, foto: diskriminacija.ba

Danas je 8. mart. Danas nije dan kad se poklanja cveće ženama jer ih volimo. Niti dan kada firma plaća večeru i daje prigodne poklone našim koleginicama. 8. mart je simbol borbe koju su mnoge žene vodile kroz istoriju.

Milan Colić, foto: diskriminacija.ba

Danas se sjećamo bolesti nacizma i njenih posljedica. Sjećanjem umanjujemo nacionalne mitologije, veličanje zločina i otrov kolektivne krivice, prisiljavamo se da budemo svjesni da su bolesti tu oko nas, da još uvijek utječu na našu realnost.

Emir Hodžić; foto: theasians.co.uk

Pages