Selma Hadžihalilović

Selma Hadžihalilović je feministkinja aktivistkinja sa preko 20 godina iskustva rada na unapređenju kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. U proteklih dvije decenije, radila je na pitanjima prava na prigovor savjesti na obavezno vojno služenje vojnog roka, prevencije trgovine ljudima u BiH, ženskoj političkoj participaciji i pitanjima nasilja nad ženama i djevojkama. Suosnivačica velikog broja ženskih organizacija u BiH, kao i Ženske mreže BiH, te različitih međunarodnih mreža poput Women Waging Peace. Učestvuje je u izradi Alternativnih izvještaja za CEDAW Konvenciju – posebno u dijelovima koji se tiču društveno marginaliziranih žena – žena sa sela, samostalnih roditeljki i ženama treće dobi. Zalaže se za uspostavu jedinstvenog alimentacionog fonda na nivou cijele BiH, usvajanju NULTE tolerancije na nasilje i diskriminaciju nad ženama i djevojčicama, i aktivno radi na promociji ženske perspektive na aktualna društveno - politička pitanja. Poliglotkinja, uživa da se susreće i da uči iz iskustava žena iz različitih dijelova svijeta. Dobitnica je Nagrade za socijalnu pravdu 2016 Snow Clyde Social Justice Award – Centra za socijalnu pravdu Oklahoma univerziteta (SAD).