Vijesti i događaji

Mladi će tokom trajanja kampa učiti o donošenju odluka, radu lokalnih vlasti, aktivizmu, volontiranju, pokretanju inicijativa i drugim aktivnostima koje su od interesa mladih u zajednici.

Na izložbi će biti prikazane fotografije koje oslikavaju život i patnje Roma i Romkinja tokom Drugog svjetskog rata.

Žrtve ratnog seksualnog nasilja i djeca rođena iz tog čina pravno su prepoznati kao posebna kategorija žrtava rata u Federaciji BiH.

Na jutrošnjem sastanku u Vladi Federacije obećano je da će sredstva za lijek Kaftrio biti izdvojena u narednim danima.

Novi protesti su zakazani zbog toga što je Vlada FBiH povukla sa dnevnog reda rebalans budžeta što će dodatno odgoditi nabavku lijeka Kaftrio.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije), radi dobijanja seksualne koristi.

Šestodnevni program kampa uključuje radionice, predavanja, obilaske spomenika, diskusije i upoznavanje sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji.

Ovogodišnja tema festivala je: “Odlučne cure ruše patrijarhat – Mi to radimo već 18 godina”.

Škola pruža feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti.

Tri bivša direktora Zavoda Pazarić su prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu osuđeni na zatvorske kazne zbog nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti čime su teže povrijeđena prava štićenika Zavoda.

Pages