Vijesti i događaji

Analiza rodno zasnovanog nasilja sa fokusom na dijeljenje intimnih slika bez pristanka.

Cilj događaja je suprotstaviti se antirodnim akterima i djelovanju protiv žena i LGBTIQ osoba.

Jedan od ciljeva događaja je promovisati inkluzivni i nediskriminatorni narativ o potrebama žena koje su pogođene sukobima.

Upitnik se radi u sklopu istraživanja SOC-a čiji je cilj pružiti što efikasniju zaštitu LGBTIQ osobama, žrtvama nasilja u porodici.

Tema priče je feministički lik žene radnice kakva je bila osječka heroina Adela Pavošević.

Publikacija može doprinijeti stavaranju ravnopravnijeg i inkluzivnijeg društva oslobođenog od predrasuda i nasilja.

Naučna istraživanja o Romima mogu doprinijeti boljem razumijevanju kompleksne historije Roma u BiH.

U podcastu se, između ostalog, govori o tome kako nasilje u porodici utiče na mentalno zdravlje i razvoj djece i odraslih.

Za bespravno parkiranje na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom od prošle godine se propisuju novčane kazne u iznosu od 200 KM.

Ubistvo žene u Tuzli i fizički napad na djevojku u Žepču.

Pages