Vijesti i događaji

LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini se generalno ne osjećaju ohrabreno u potraživanju psihološke i psihoterapijske podrške.

Na tematskoj konferenciji „Žene i muškarci u BiH“, koja je održana u Sarajevu prezentovana je i istoimena publikacija koju izrađuje Agencija za statistiku BiH uz saradnju Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Primarna ideja portala je da medijski pokriva Bosnu i Hercegovinu, ali u budućnosti, portal bi se trebao razviti kao regionalni i imati čitaoce i čitateljke i iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do srijede 26. januara, na email smarkovic@hcabl.org

Udio žena među nezaposlenim stanovništvom je veći, zaposlene žene manje su plaćene u odnosu na muške kolege, a podzastupljene su i na rukovodećim pozicijama.

Centar za politike emancipacije poziva na novi kurs "Prevazići kapitalizam" u okviru programa Studije socijalizma.

U Hrvatskoj se osniva sindikat radnika i radnica u nevladinom sektoru.

Pozivamo LGBTIQ osobe da do 15. januara popune upitnik koji je dio istraživanja u okviru projekta “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH”.

U okviru kampanje: 16 dana aktivizma i borbe protiv nasilja nad ženama, govori se o dječjim brakovima.

Načini na koje budući nastavnici i nastavnice dolaze do polaganja stručnog ispita mogli bi biti posredna, ili čak neposredna diskriminacija.

Pages