Vijesti i događaji

Diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj traje od 2015. godine.

S ciljem razbijanja stereotipa o položaju Roma govorit će se, između ostalog, i o položaju mladih Romkinja u Brčkom.

Oglas za posao iz “Sarajevskog lista” iz 1897. godine.

Događaj će se realizovati u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 19 i 30 sati.

Prijave se predaju elektronski, a moraju uključivati vrstu kršenja, imena žrtava, datum, vrijeme i lokaciju incidenta.

Film je nastao u produkciji portala eTrafika i premijerno je prikazan na manifestaciji “Dani Srđana Aleksića” 9. decembra ove godine

Interaktivna mapa je osmišljena radi lakšeg ostvarivanja socijalnih prava u Kantonu Sarajevo.

Iz Misije OSCE-a ističu značaj u provođenju šest obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH.

Publikacija donosi uvid u različitost i složenost seksualnih orijentacija, te rodnih identeta transrodnih i rodno različitih osoba.

BiH će početkom godine izvršiti svoj Četvrti univerzalni periodični pregled situacije o ljudskim pravima pred Vijećem za ljudska prava UN-a.

Pages