Međunarodni dan djevojčica: "Ružom" protiv ranih brakova

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica, 11. oktobra, u Travniku je održana predstava "Ruža" koja ukazuje na problem ranih brakova u jednoj romskoj porodici.
Podijeli ovaj članak: 
Predstava Ruža je nastala s ciljem razbijanja predrasuda i pozivanja na veći angažman nadležnih institucija po pitanju rješavanja problema ranog stupanja u brak.
Iako se rano stupanje u brak najčešće veže za romsku tradiciju to je nije samo problem Roma, nego cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva, te je cilj ove predstave upravo razbijanje takvih stereotipa. "Ruža" je predstava u formi forum teatra, interaktivna je i podrazumijeva uključivanje publike, koja zajedno s izvođačima ima priliku da učestvuje i da promijeni slijed događaja na sceni. 
 
Mujo Fafulić, predsjednik Centra za podršku Roma "Romale" iz Kaknja je poručio da: "Iako je slučaj da se rani brakovi najčešće dešavaju kod Roma, to nije slučaj samo u romskoj tradiciji. To se generalno dešava, imali smo takve primjere u osnovnoj školi u Kaknju koji to potvrđuju."
 
Predstava "Ruža" pokušava razviti svijest šire zajednice, prvenstveno institucija vlasti kako bi se uključili u prevenciju ranih brakova.  
 
"Ovo je način da pokažemo djeci u školama i institucijama vlasti kako mogu na neki način napraviti promjene kada je u pitanju ugovoreni maloljetnički brak od strane članova porodice, kako oni mogu dati svoj doprinos promjeni svijesti, prije svega porodice i institucija među kojima Centara za socijalni rad, škola, policije i drugih ustanova koje koje se bave ili bi se trebale baviti tom problematikom", istakao je Fafulić.
 
 
Rani brakovi su najčešće prisilni i ugovoreni, te kao takvi predstavljaju kršenje prava djeteta. Djevojčice su u tom slučaju izložene raznim oblicima nasilja, od nasilja u porodici do seksualnog nasilja, koje dalje može prouzrokovati i trgovinu ljudima. Ovaj problem također dovodi do ranog prekida školovanja, čime one kao žene bivaju izložene siromaštvu, ali i ekonomskoj zavisnosti. 
 
"Ako djevojčica ide u školu, ona je sa svojim vršnjacima, stiče znanja, teoretska i ona praktična, koja će joj omogućiti da se zaposli i bude samostalna", kazala je predstavnica UNFPA za BiH Doina Bologa i dodala da će "na ovaj način ispuniti svoje potencijale i najbolje doprinijeti blagostanju svoje porodice i sredine u kojoj živi. S druge strane, rani brakovi krše osnovna prava djevojčica na učenje i razvoj i pravo da budu djeca. Borbom protiv ranih brakova, koju naglašava predstava 'Ruža', zalažemo se za bolju budućnost djevojčica i društva u cjelini."
 
Osnovci kao vjerna publika
 
Ružu, po kojoj i predstava nosi naziv, vidimo kao djevojku koja je odrasla u romskoj porodici i koju je iznevjerio njen brat. On je odlučuje udati za svoga prijatelja koji je dosta stariji od nje. Kao maloljetnica i kao žena, nema pravo glasa, niti se smije protiviti njegovoj odluci. 
 
On ipak smatra da čini najbolje za nju, ne razmišljajući o posljedicama koje takav brak sa sobom nosi. Bratovoj odluci se ne može čak suprostaviti ni njihova majka, pošto je on taj koji odlučuje. Ona je osuđena na, za nju užasne posljedice, s obzirom na to da je prisiljena stupiti u rani brak sa starijim muškarcem i prekinuti svoje školovanje.
 
Učenici Osnovne škole "Turbe" iz Travnika su ipak željeli mijenjati scenario predstave i na taj način promijeniti svijest nadležnih institucija.
 
"Rani brakovi se dešavaju svugdje, ne samo kod Roma. Da sam se našla na Ružinom mjestu vjerovatno bih se borila. Ali pošto ne znam kako je Ruža odrastala ona se vjerovatno bojala da se suprotstavi, možda bih u tom slučaju ostala isto kao i ona", kazala je učenica Nejra, koja je pratila predstavu.
 
 
Rani brakovi ugrožavaju prava žena, sprječavaju djevojke da se obrazuju, a dodatna posljedica su i tinejdžerske trudnoće, koje dalje vode ka siromaštvu, jer mlade majke, koje nisu imale priliku da se školuju, postaju finansijski ovisne o nasilniku, budući da imaju problema s ekonomskim osnaživanjem i pronalaskom posla. 
 
"Predstava ukazuje na ženska prava i prije je bilo mnogo ideja koje bi prikazale diskriminaciju i kako bi se ljudi osvijestili. Mislim da je obrazovanje na prvom mjestu, kako bismo se svi zajedno borili sa problemom ranih brakova", kazala je Aida, jedna od glumica predstave "Ruža".
 
U formalnom obrazovanju u BiH još uvijek ne postoji predmet u okviru kojeg bi se izučavale sveobuhvatne teme oblasti seksualnosti, stoga su se učenici i učenice O.Š. "Turbe" iz Travnika prvi put susreli s ovom tematikom.
 
"Ovo je prva predstava na ovu temu i baš mi je drago zbog toga. Imali smo nekoliko slučajeva da se nekoliko djevojčica udalo prije nego su završile osmi razred. Te djevojčice nisu bile Romkinje, što nam govori da je ovo problem svih nas, a ne samo romske populacije", kazala je zamjenica direktorice škole, Nusreta Omerdić koja smatra da bi se na ovaj način donekle mogli spriječiti rani brakovi i da bi djeca nastavljala svoje obrazovanje. 
 
Predstava je nastala kao rezultat zajedničke aktivnosti UNFPA i UNICEF-a BiH. Centar za podršku Roma "Romalen" je angažovao glumce, a izvedbu je podržao ured UNFPA u Bosni i Hercegovini. 
Ostavite komentar