maloljetnički brakovi

U BiH je i dalje prisutan fenomen maloljetničkih brakova do kojih često dolazi i među romskom populacijom.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica, 11. oktobra, u Travniku je održana predstava "Ruža" koja ukazuje na problem ranih brakova u jednoj romskoj porodici.