Aktuelne teme

Nakon što su građani izašli na ulice, brojni zvaničnici u BiH su se potrudili da ove proteste iskoriste za doljevanje ulja na vatru i skretanje pažnje sa socijalne i ekonomske na nacionalnu tematiku.

www.istinomjer.ba, foto: er-ini-es.blogspot.com

U ovom članku koji je dio dosijea o LGBT osobama govorimo na koji način se različite seksualnosti i identiteti predstavljaju u udžbenicima, te da li je moguće mijenjati negativne stavove prema LGBT populaciji u školama.

Edina Nurikić, foto: diskriminacija.ba

Kao potpisnica niza konvencija i dokumenata, BiH se obavezala da će poštivati i prava djece zbrinute u ustanovama socijalne zaštite. Jedan od bitnih koraka je i deinstitucionalizacija domova za djecu bez roditelja. 

Dalibor Tanić, vizuali: Zoja Bajbutović Brickley

Decenijama se građanstvo Južnoafričke Republike uvjerava da se 'stvari ne mijenjaju preko noći' - baš kao i građanstvo BiH. Za elitu u obe zemlje stvari se jesu promijenile preko noći. Koje su sličnosti BiH i Južnoafričke Republike?

Amar Numanović, foto: klix.ba

U ovom članku koji je dio dosijea o LGBT osobama pišemo o položaju bh. LGBT zajednice u oblasti zdravstva u kontekstu zakona, prakse, te pozitivnih i negativnih primjera.

Edina Nurikić, foto: diskriminacija.ba
Na žalost, percepcija o minimumu osnovnih ljudskih prava onih u čijoj su nadležnosti zatvorenici, i samih zatvorenika, se bitno razlikuje. 
 
Dalibor Tanić, foto:telegraph.co.uk

U ovom članku koji je dio dosijea o LGBT osobama govorimo o diskriminaciji, pritiscima i prijetnjama sa kojima se LGBT zajednica u BiH suočava, a kroz prizmu zakona, praksi, problema i pojedinačnih slučajeva.

Edina Nurikić, foto: diskriminacija.ba

Čini se da je agonija porodice Kozić oko izgradnje lifta za nepokretnog Belmina završena – selidbom u drugi stan.

diskriminacija.ba; foto:VIPK

Pogledajte treću TV debatu koju AD tim BiH organizuje u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa i TV Liberty.

diskriminacija.ba, www.slobodnaevropa.org, foto:jutarnji.hr
U susret izbornoj 2014. podsjećamo na neke slučajeve govora mržnje i zločina iz mržnje koji su obilježili 2013. godinu. 
Dalibor Tanić, foto: professoraveridiana.blogspot.com

Pages