umjetnost

Od vlasti Srbije zatraženo da zaštite organizatore festivala i obezbijede njegovo održavanje.

Program festivala koji će se održati u Sarajevu u Tuzli uključuje predstave, izložbe, koncerte, projekcije filmova i druge aktivnosti sa fokusom na slobodu.

Selman se kroz svoj umjetnički rad bori protiv predrasuda i promoviše prava romske populacije.

Jedan od ciljeva događaja je promovisati inkluzivni i nediskriminatorni narativ o potrebama žena koje su pogođene sukobima.

Mladi sa Down sindromom kroz predstavu govore o svom životu, pravima i preprekama sa kojima se suočavaju u društvu.

S ciljem razbijanja stereotipa o položaju Roma govorit će se, između ostalog, i o položaju mladih Romkinja u Brčkom.

Stihovi modernih balkanskih pjesama plasiraju poruke da je nasilje nad ženama nešto prihvatljivo.

Nasilje nad ženama događa se u različitim sferama života uključujući i tekstove pjesama u kojima se ono relativizira, romantizira, a nerijetko i promoviše.

Ovogodišnja tema festivala je: “Odlučne cure ruše patrijarhat – Mi to radimo već 18 godina”.

Cilj izložbe je da se mladim i osobama sa intelektualnim poteškoćama pruži prilika da svoje viđenje svakodnevnog života prikažu široj publici kroz umjetnost.

Pages