trgovina ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u BiH obilježili su predstavnici međunarodnih organizacija, javnih institucija, te predstavnici civilnog društva.

Trgovina ljudima je globalni fenomen, a prema procjenama Međunarodne organizacije rada, u svijetu je trenutno preko 21 milion muškaraca, žena i djece koji su žrtve trgovine ljudima.

Globalne kretnje izbjeglica i migranata učinili su muškarce i dječake ranjivijim i podložnijim radnoj eksploataciji.