Brošura o rizicima od trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja u inostranstvu

Trgovina ljudima je globalni fenomen, a prema procjenama Međunarodne organizacije rada, u svijetu je trenutno preko 21 milion muškaraca, žena i djece koji su žrtve trgovine ljudima.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
screenshot Proni
Podijeli ovaj članak: 

Centar za omladinski razvoj PRONI objavio je brošuru o rizicima od trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja u inostranstvu koja bi trebala ponuditi savjete radnicima kako prepoznati pokazatelje radne eksploatacije i kako se zaštititi, kako u Bosni i Hercegovini (BiH) tako i u inostranstvu.

Svrha izrade brošure je da građanima i građankama BiH koji se odluče na odlazak u inostranstvo pomogne pri zaštiti njihovih ljudskih prava u sferi rada, ali i šire.

Kako piše u brošuri, 21. vijek je vijek masovnih migracija stanovništva koje se dešavaju iz različitih razloga, a veliki broj stanovnika BiH napušta zemlju jer, između ostalog, želi da ostvari bolje uslove života.

Bolji standard zemalja Zapadne Evrope i Evropske unije (EU) primamljiv je, ali u sebi krije i brojne rizike. Kao posebna opasnost u brošuri se navodi to što mnogi oglasi za posao na koje se građani javljaju nisu validni i istiniti, a agencije za posredovanje u zapošljavanju koje su aktivne u BiH nisu sve pravno registrovane i nemaju dozvolu da se bave posredovanjem u zapošljavanju.

“Jedan od najznačajnijih rizika kojeg državljani Bosne i Hercegovine moraju biti svjesni kad krenu na rad u inostranstvo jeste rizik da ukoliko se ne pripreme adekvatno za odlazak na rad u inostranstvo vrlo lako mogu postati žrtve trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja”, piše u brošuri.

Kako je objašnjeno, trgovina ljudima je globalni fenomen, a procjena Međunarodne organizacije rada (MOR), kaže da je trenutno u svijetu preko 21 milion muškaraca, žena i djece koji su žrtve trgovine ljudima. U brošuri piše da je trgovina ljudima, po zaradi, druga po redu djelatnost organizovanog kriminala, odmah poslije trgovine narkoticima, a trgovci ljudima su vješti i perfidni kriminalci koji uočavaju slabosti pojedinca i ne libe se da ih iskoriste.

Kako bi izbjegli rizik da postanu žrtva trgovine ljudima, osobama koje planiraju raditi u inostranstvu se, između ostalog, preporučuje da se pravilno i detaljno informišu o uslovima rada i pravima koja su im zagarantovana.

Brošura je nastala na osnovu prijedloga članova Upravnog odbora projekta ,,Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” i učesnika/ca obuka na temu trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

PRONI Centar za omladinski razvoj učestvovao je u izradi brošure kao član Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a u izradi brošure učestvovali su i: Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta, Federalna uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policija Brčko distrikta .

Ova publikacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope. Stavovi izraženi u publikaciji ne predstavljaju nužno zvanične stavove Evropske unije ili Vijeća Evrope, a kompletna brošura dostupna je ovdje.

Ostavite komentar