Dječaci i muškarci sve češće žrtve trgovine ljudima

Globalne kretnje izbjeglica i migranata učinili su muškarce i dječake ranjivijim i podložnijim radnoj eksploataciji.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
UNODC
Podijeli ovaj članak: 

Vezano: 

Djeca

Broj djece i muškaraca koji postaju žrtve trgovine ljudima je u porastu, a glavni razlog za to treba tražiti u masovnim selidbama, navodi se u novoj studiji Ureda za droge i kriminal Ujedinjenih nacija.
 
Iako žene i djevojčice čine više od 70 posto žrtava trgovine ljudima, izbjeglička kriza doprinijela je povećanju broja muškaraca i dječaka koji su postali podložniji ekspolataciji.
 
Prema podacima iz izvještaja, djeca čine gotovo trećinu svih žrtava trafikinga širom svijeta, s tim da je broj žrtava u nekim regijama kao što su subsaharska Afrika, centralna Amerika i Karibi povećan za dvije trećine, piše Guardian.
 
Dok se žene i djevojčice prodaju kako bi bile udate ili postale seksualno roblje, dječaci i muškarci su najčešće iskorištavani za prisilni rad u rudnicima, ali i kao nosači, vojnici i robovi.
 
Broj muškaraca koji postaju žrtve trafikinga na globalnom nivou porastao je sa 13 posto u 2004. godini na 21 posto u 2014. godini. Broj žrtava koje su prisiljene na rad, također je porastao, i u 2014. godini iznosio je 38 posto ukupnog broja žrtava trgovine ljudima, a gotovo dvije trećine osoba koje prisilno rade bile su muškarci.
 
Primijećen je veliki napredak kada je riječ o broju zemalja koje kriminaliziraju trgovinu ljudima, ali broj presuda za ovaj zločin i dalje je mali, a žrtve uvijek ne primaju zaštitu i usluge koje bi im države trebale obezbijediti.
Ostavite komentar