nasilje u porodici

Zbog nepostojanja sigurnih kuća u pojedinim dijelovima BiH osobe koje trpe porodično nasilje često ostaju bez neophodne podrške i pomoći.

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Plavi telefon mogu anonimno pozvati djeca i mladi koji se suočavaju sa nekim oblikom nasilja.