nasilje u porodici

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Plavi telefon mogu anonimno pozvati djeca i mladi koji se suočavaju sa nekim oblikom nasilja.