konkurs

Poziv je namijenjen studentima i studenticama.

Tema konkursa je nasilje na osnovu spola, a najuspješnije očekuju novčane nagrade.

Prilika za kreativne timove, filmske ekipe i mnoge druge da predstave svoje radove.

Novinari i novinarke i ostali predstavnici medija mogu se prijaviti na konkurs "Pero poštovanja" posvećen medijskom izvještavanju o LGBTI populaciji u BiH.

Udruženje LibertaMo otvara fotografski konkurs na temu 'mjestimično queer', u čijem je fokusu propitivanje (hetero)normi, neodredivost emocije i fluidnost LGBTIQA identiteta.

Evropska komisija objavila je konkurs za Nagradu EU za integraciju Roma u zemljama zapadnog Balkana i Tuskoj.

Populacijski fond UN-a objavljuje konkurs za dodjelu nagrada za pohvalna nastojanja preduzeta u BiH, kojima se radi na ukidanju društvenih stereotipa i predrasuda prema marginalizovanim grupama, kao i na unapređenju zaštite ljudskih prava.

Pages