UNFPA: Konkurs za društveno aktivne pojedince i institucije

Populacijski fond UN-a objavljuje konkurs za dodjelu nagrada za pohvalna nastojanja preduzeta u BiH, kojima se radi na ukidanju društvenih stereotipa i predrasuda prema marginalizovanim grupama, kao i na unapređenju zaštite ljudskih prava.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
UN
Podijeli ovaj članak: 
Na konkurs za nagradu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva, institucije vlasti, mediji, privredni subjekti i drugi posvećeni pojedinci, koji mogu kandidovati svoje radove na B/H/S ili engleskom jeziku. Potrebno je kandidovati najviše jednog pojedinca ili instituciju, a bit će prihvaćeni i prijedlozi u svoje ime.
 
Kandidovani prijedlozi se moraju odnositi na doprinose kao što su objavljeni članci, provedena aktivnost, uspostavljanje dobre prakse u BiH, u periodu od 1. januara do 15. novembra 2016. godine.
 
Ovo je prvi konkurs koji je UNFPA raspisao, a planirano je da se natječaj organizuje u istom periodu i u narednim godinama. 
 
"UNFPA radi na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, osnaživanju žena, te prikupljanju kvalitetnih podataka i izradi politika vezano za razvoj stanovništva. Ideja za raspisivanjem natječaja je proizišla iz naše želje da odamo priznanje zaslužnim pojedincima i organizacijama, iz sfere civilnog društva, predstavnika vlasti, medija ili privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini koji se suprotstavljaju društvenim stereotipima, ukidaju predrasude prema marginaliziranim grupama ili koji predstavljaju značajan doprinos unapređenju prava ljudi u jednoj od četiri ključne prioritetne oblasti UNFPA", rekla je UNFPA predstavnica za BiH Doina Bologa.
 
Prijave koje se odnose na aktivnosti usmjerena ka ukidanju predrasuda prema marginalizovanim grupama, društvenih stereotipa i unapređenju ljudskih prava u jednoj od četiri ključne oblasti UNFPA: seksualno nasilje u oružanom sukobu, rodno zasnovano nasilje, seksualno i reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava, i starenje treba dostaviti na mail: bosnia-herzegovina.office@unfpa.org. Krajnji rok za prijavu na konkurs je 18. novembar 2016. godine. Prijedlozi dostavljeni nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje.
 
Komisija za odabir najuspješnijih kandidovanih prijedloga i dodjelu nagrada, koju će sačinjavati predstavnici UNFPA, uglednih organizacija, akademici i stručnjaci iz gore spomenutih oblasti, te relevanti javni djelatnici, će ocijeniti uratke prema kriterijima iz ovog poziva, a prednost će dati onim koji u najvećoj mjeri ispunjavaju kriterije. Imena pobjednika bit će objavljena tokom obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, za period 2016.-2018., za svaku kategoriju posebno.
 
Informacije o obrascu za prijavu na konkurs UNFPA za dodjelu nagrada i detaljne upute nalaze se na www.unfpa.ba.

Ovo je prvi natječaj koji je UNFPA raspisao, a planirano je da se natječaj organizuje u istom periodu i u narednim godinama. 

Ostavite komentar