diskriminacija na osnovu vjerske pripadnosti

Nije čudno da mnogi veruju da će na sudnjem danu biti pitani kakav su Srbin bili Srbiji, Bošnjak Bosni ili Hrvat Hrvatskoj? Koliko su učinili za opstanak svog etnikuma i teritorijalnog suvereniteta? Ili, kako su se izjasnili na popisu 2013?

Milan Colić, foto: diskriminacija.ba

Podržavanje dominantnih stereotipa, isticanje ugroženosti, poticanje pripadnosti vlastitoj religiji - samo su neke od negativnih karakteristika sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta, te vjeronauke.

Edina Nurikić, foto: Edina Nurikić

Pokrivenim muslimankama u BiH svakodnevni život nije jednostavan i ispunjen je diskriminacijom u različitim oblicima. Ipak, nasljeđe i tradicija će nam pomoći da bez kompleksa prepoznamo da naša različitost jeste naša potencijalna prednost.

Đermana Šeta, foto: Vanja Ćerimagić

Muzičar Damir Imamović i profesor Adis Hodžić govore o ateizmu, religiji i osjećaju nepripadanja ovom društvu zbog svojih uvjerenja. 

Marina Đapić; video: Marina Đapić
Mirsad Čamdžić

Da li je nošenje marame u vojsci kršenje vojnih pravila za uniforme?  Emeli Mujanović, zaposlenici OSBiH osporeno je pravo da dolazi na posao jer ispod uniforme na glavi nosi maramu.

diskriminacija.ba

"Ja sam profesor predškolskog odgoja. Meni Ustav BiH garantira da mogu raditi svoj posao ukoliko imam kvalifikacije za to. Bez obzira na boju kože, na vjeru, naciju, imaš pravo. Nigde ne piše da ja kao redovnica ne mogu raditi svoj posao."

Dalibor Tanić; foto: Dalibor Tanić

Pages