BiH

Novembar 2015. godine u Banjaluci ostaće upamćen po dizanju glasa građana protiv gradnje crkve u stambenom naselju Borik, na mjestu jednog od rijetkih dječijih igrališta i javne zelene površine.

U BiH nema zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Praksa većine zemalja u EU je takva da država plaća pokušaje medicinski pomognute oplodnje ženama sa i bez partnera, a pojedine zemlje to omogućavaju i istospolnim zajednicama.

Prijedlog Zakona o vještačkoj oplodnji u FBiH još uvijek nije usvojen. Prema onome što nam je rečeno iz ovog ministarstva, liječenje neplodnosti bimedicinski potpomognutom oplodnjom, neće biti jedan od ciljeva Federalnog ministarstva zdravstva.

Centar za društvena istraživanja Analitika, u okviru programa ''Jednakost za sve'' predstavlja novi komentar koji se odnosi na prakse tereta dolazivanja direktne i indirektne diskriminacije. 

diskriminacija.ba

Slučaj nasilja koje je prošle godine izvršila jedinica interventne policije u Bijeljini nad porodicom Suljić, još uvijek čeka na zvaničan odgovor iz Okružnog tužilaštva. 

Dalibor Tanić, foto:pravosudje.ba

 Pogledajte historijat odnosa BiH i Suda za ljudska prava u Strazburu, te analizu rada i presuda ove institucije, poznatije kao “Savjest Evrope“. 

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, pričamo o specifičnim problemima s kojima se suočava LGBT zajednica u BiH, uključujući i načelno inkluzivne zakone, ali i diskriminatorsku praksu.

Paulina Janusz

 Fondacija CURE je, u sklopu projekta “Snimi rodno zasnovano nasilje”, snimila i prvi film. Tema filma jesu definicije nasilja, i objašnjenje zašto se nasilje dešava.  

diskriminacija.ba

Regulatorna agencija za komunikacije primi oko 10 prigovora na temu govora mržnje godišnje.O tom problemu razgovarali smo sa Azrom Maslo iz Odjela za programske standarde i prigovore RAK-a.

Maida Salkanović

U sklopu svoga djelovanja, Sarajevski otvoreni centar od 2012. održava treninge za policijske službenike na temu govora mržnje. O tome smo razgovarali sa Vladanom Vasić, saradnicom za pravna pitanja/pravno savjetovalište.

Maida Salkanović

Pages