Inicijativa Borik: Građani ne odustaju od zaštite javne površine

Novembar 2015. godine u Banjaluci ostaće upamćen po dizanju glasa građana protiv gradnje crkve u stambenom naselju Borik, na mjestu jednog od rijetkih dječijih igrališta i javne zelene površine.
Foto: 
Buka
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Gradski odbornici su na 39. skupštini ignorisali volju građana, ali je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske promijenila tok stvari.
 
Pred kraj zasjedanja Skupštine Grada 24.11.2015.godine, na dnevni red je došao prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni dijela regulacionog plana stambenog naselja Borik, u okviru kojeg je Građanska inicijativa za Borik na pravno dozvoljen i legitiman način prikupila više od 5000 potpisa građana Banjaluke koji su na taj način izrazili želju da, prema već objavljenoj izmjeni regulacionog plana, umjesto dječijeg igrališta ne bude izgrađena pravoslavna crkva.
 
"Mi smo imali priliku da u pet minuta iznesemo najvažnije detalje argumentacije protiv sporne odluke Skupštine grada Banjaluka, te o problemima sa kojima se građani susreću kada žele da utiču na bilo koju odluku gradskih vlasti, a čije posljedice mogu da utiču na kvalitet njihovih života. Naši argument su išli u dva pravca - o stvarnim potrebama stanovnika naselja Borik te o planskim i strateškim dokumentima grada Banjaluka sa kojima je sporna odluka Skupštine u direktnoj koliziji", kaže na početku razgovora Miodrag Dakić, član Inicijativnog odbora Građanske inicijative za Borik.
 
Pet minuta argumentacije u kojoj se osvrnuo na najbitnije elemente – problem parkiranja u gradu, nedostatak zelenih površina u gradu koji sam sebe naziva gradom zelenila, nebrige nadležnih za potrebe najmlađih u gradu koji prati naziv mladosti, ali i dugoročno kompleksnijeg problema klimatskih promjena, pratila je žustra rasprava odbornika. Poslanici iz dijela vladajuće koalicije najavu demokratske borbe za preostale površine u gradu ocjenjivali su kao prijetnju, a opozicionari su se, ipak, zalagali za mladost. 
 
Na koji način je izabrana lokacija za izgradnju crkve, građanima ni u odluci o izmjeni regulacionog plana za Borik, ali ni na skupštini nije saopšteno.
 
"Zamjerku na nedostatak analize potencijalnih lokacija prije donošenja odluke imao je i predsjednik Skupštine grada Banjaluka, g. Balaban, te je predložio da se prihvati građanska inicijativa i da se kao sljedeći korak napravi analiza potencijalnih lokacija, uključujući postojeću. Odbornici SNSD-a su odbacili i taj prijedlog", nastavlja Dakić.
 
Međutim, najžustriji dio rasprave bio je dokazivanje pripadnosti pravoslavnoj vjeorispovijesti, te prebrojavanje potpisnika iz etničkih grupa, kako je jedan dio odbornika shvatio problem i stavio ga u kontekst borbe građana protiv crkve.
 
"Građanska inicijativa nije protiv crkve. Jedan od argumenata Građanske inicijative za Borik jeste da je upitna potreba za izgradnju još jedne crkve. U krugu od jednog kilometra od javne zelene površine koju imaju namjeru uništiti, nalaze se tri pravoslavna vjerska objekta – Rebrovačka crkva, Hram Hrista Spasitelja i Crkva Svete Trojice. Takođe, prema usvojenim regulacionim planovima 'Centar – Aleja' i 'Centar – Istok' predviđene su lokacije za izgradnju dva nova pravoslavna vjerska objekta na području mjesnih zajednica Borik. Smatramo da je to više nego dovoljno za trenutne potrebe pravoslavnih vjernika u Boriku, te da u takvim okolnostima nije prioritet da se uništi ova javna zelena površina i dječije igralište", kaže sagovornik.
 
Kaže, i dio potpisnika koji su se izjasnili kao vjernici, postavili su pitanje zašto umjesto novog ckvenog objekta nije urađeno više na sanaciji igrališta, vrtića i škola.
 
Na koncu, prva građanska inicijativa je odbijena sa 10 glasova protiv, dok je devet odbornika bilo za građansku inicijativu i tri su bila uzdržana. Građanska inicijativa za Borik aktom obavještenja informisana je o stavu Gradske skupštine i vlasti, na način da je 6 dana nakon rasprave samo konstatovan stav odbornika i takav dokument dostavljen inicijativi.
 
Na to obavještenje uložili su žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske, čijim Rješenjem je obavještenje ukinuto i predmet vraćen Skupštini na ponovno razmatranje.
 
U Rješenju tročlano vijeće VSRS konstatuje povredu postupka u dijelu u kojem je stalna komisija Skupštine grada, imenovana kao Komisija za prostorno uređenje, tijelo koje je ovlašteno za razmatranje planskih dokumenata grada i dostavlja mišljenje Skupštini. U proceduri koju je inicijativa prošla, Komisija za prostorno uređenje nije učestvovala.
 
"Generalno smo zadovoljni odlukom, jer je uvažila naše tvrdnje iz žalbe, da se o argumentaciji i razlozima građanske inicijative uopšte nije diskustovalo u  Skupštini grada Banjaluka. Građanska inicijativa nije prihvaćena, nije sadržavala obrazloženje takve odluke, te će se o tome morati voditi računa kad se ponovo bude odlučivalo o građanskoj inicijativi", pojašnjava Dakić.
 
Dio nadležnih i zainteresovanih ćuti, što u velikoj mjeri pokazuje da svijest o ovom problem nije na nivou na kojem treba biti, ali ni shvatanja odgovornosti prema svakom građaninu i njegovim potrebama pojedinačno.
 
"Srpskoj pravoslavnoj crkvi smo slali dvije molbe za sastanak, a nismo dobili odgovor ni na jednu. Slali smo zahtjev za mišljenje Savjeta Mjesne zajednice Borik o spornoj inicijativi za izmjenu regulacionog plana, a još nismo dobili odgovor. Održali smo sastanak sa gradonačelnikom Gavranovićem, koji nam je rekao da ćemo dobiti odgovore na upite koje smo poslali, bez obzira što je istekao zakonski rok za dostavu informacija, ali i da će nastaviti sa izradom analize površina za izgradnju crkve i parohijskog doma, iako smo od gradskih vlasti tražili da se zaustavi ovaj proces, dok Skupština grada ne bude raspravljala o građanskoj inicijativi. Nemamo namjeru da odustanemo sve dok ne zaštitimo ovu javnu zelenu površinu i dječije igralište", ističe još jednom Dakić.
 
Čeka se novo zasjedanje Skupštine i nova odluka odbornika. 
 
"Građanska inicijativa je dostavila i zahtjev za obnovu mobilijara na dječjem igralištu, obzirom da su gradske vlasti u proteklom periodu dozvolile da se veliki dio sprava za dječiju igru uništi i ukloni, a da nije postojalo plan da se te sprave obnove, a gradonačelnik je obećao da će provjeriti da li postoje sredstva koja bi se mogla iskoristiti za obnovu mobilijara",  zaključuje sagovornik.
 
Dotad, inicijativa okuplja građane i djecu i sa njima planira kako će se zelena površina urediti po mjeri onih koji na njoj provode najviše vremena i o njoj svakodnevno brinu.
Ostavite komentar