aktivizam

Program festivala koji će se održati u Sarajevu u Tuzli uključuje predstave, izložbe, koncerte, projekcije filmova i druge aktivnosti sa fokusom na slobodu.

Zein Amer Ibrahim Al-Jarousha (0 godina), Zeina Ahmed Mohamed Shatata (0 godina), Abdel Rahman Iyad Abdel Rahman Abu Jalal (1 godina), Adi Adam Jamal Abu Al-Naga (1 godina), Abd al-Rahman Baraa Abd al-Rahman al-Hawar (2 godine), ...

Štefica Galić, Spasoje Kulaga, Lejla Kusturica, Sara Tuševljak, Sunčica Kovačević i Srednja tehnička škola iz Tešnja, dobitnici su ovogodišnje mirovne nagrade.

Nagrada će biti dodijeljena 21. septembra ove godine na Međunarodni dan mira.

Mladi će tokom trajanja kampa učiti o donošenju odluka, radu lokalnih vlasti, aktivizmu, volontiranju, pokretanju inicijativa i drugim aktivnostima koje su od interesa mladih u zajednici.

Ovogodišnja tema festivala je: “Odlučne cure ruše patrijarhat – Mi to radimo već 18 godina”.

Četverodnevni program uključivaće diskusije i predavanja koja se tiču ratne prošlosti Tuzle iz perioda od 1992. do 1995. godine.

Cilj obuke je da se kroz aktivno uključivanje građana u društvene procese i procese donošenja odluka, kao i organizovan rad sa mladima promoviše ideja izgradnje mira i građanskog aktivizma na Balkanu.

Predsjednik Mreže za izgradnju mira Goran Bubalo preminuo je sinoć nakon kratke i teške bolesti.

Ovogodišnji festival queer filma Merlinka traje od 6. do 8. februara.

Pages