UN Women: 77 centi za ženu, dolar za muškarca

Novom kampanjom UN Women želi skrenuti pažnju na nejednake plaće između muškaraca i žena što i dalje predstavlja veliku prepreku za osnaživanje žena bez obzira na to gdje one živjele.
Širom svijeta, žene zarađuju samo 77 centi na svaki dolar kojeg zarade muškarci. Kao rezultat, razvija se dugoročna nejednakost, a mnoge žene zapadaju u krug siromaštva. Nova kampanja organizacije UN Women #Stoptherobbery nastoji ukazati na tu nejednakost.
 
"Ova uporna nejednakost u prosječnim plaćama muškaraca i žena i dalje postoji u svim zemljama i u svim sektorima, jer je rad žena potcijenjen i žene se nastoje koncentrisati u drugačijim poslovima od muškaraca. Iako posao sam po sebi može zahtijevati jednake ili veće napore i vještine, vrjednuje se i plaća manje", navode iz organizacije UN Women, i dodaju da se razlika dodatno povećava za žene koje nisu bijele, imigrantice su ili majke.
 

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, prosječna satnica za muškarce iznosi 3.9 KM, dok je za žene ona 3.5 KM. Samo 27.3 posto kompanija u našoj zemlji je u vlasništvu žena, a među ženama je i veća stopa nezaposlenosti, objavili su iz organizacije UN Women Bosna i Hercegovina.
 
Najugroženija skupina, kada je riječ o tržištu rada u našoj zemlji, su Romkinje, od kojih je 80 posto nezaposleno. Posebno ranjiva kategorija su i samohrane majke, koje se često nađu u situaciji da su nezaposlene, te ne primaju nikakvu ili malu nadoknadu od države.
 
Više infromacija o kampanji možete pronaći na ovom linku.
Ostavite komentar