UN Women: 77 centi za ženu, dolar za muškarca

Novom kampanjom UN Women želi skrenuti pažnju na nejednake plaće između muškaraca i žena što i dalje predstavlja veliku prepreku za osnaživanje žena bez obzira na to gdje one živjele.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Pixabay
Podijeli ovaj članak: 
Širom svijeta, žene zarađuju samo 77 centi na svaki dolar kojeg zarade muškarci. Kao rezultat, razvija se dugoročna nejednakost, a mnoge žene zapadaju u krug siromaštva. Nova kampanja organizacije UN Women #Stoptherobbery nastoji ukazati na tu nejednakost.
 
"Ova uporna nejednakost u prosječnim plaćama muškaraca i žena i dalje postoji u svim zemljama i u svim sektorima, jer je rad žena potcijenjen i žene se nastoje koncentrisati u drugačijim poslovima od muškaraca. Iako posao sam po sebi može zahtijevati jednake ili veće napore i vještine, vrjednuje se i plaća manje", navode iz organizacije UN Women, i dodaju da se razlika dodatno povećava za žene koje nisu bijele, imigrantice su ili majke.
 

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, prosječna satnica za muškarce iznosi 3.9 KM, dok je za žene ona 3.5 KM. Samo 27.3 posto kompanija u našoj zemlji je u vlasništvu žena, a među ženama je i veća stopa nezaposlenosti, objavili su iz organizacije UN Women Bosna i Hercegovina.
 
Najugroženija skupina, kada je riječ o tržištu rada u našoj zemlji, su Romkinje, od kojih je 80 posto nezaposleno. Posebno ranjiva kategorija su i samohrane majke, koje se često nađu u situaciji da su nezaposlene, te ne primaju nikakvu ili malu nadoknadu od države.
 
Više infromacija o kampanji možete pronaći na ovom linku.
Ostavite komentar