U Mostaru održan skup "Mi nismo same"

U okviru kampanje (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH koju vodi Udruženje Žene ženama, u Mostaru je, ispred zgrade Skupštine HNK, organiziran susret i druženje sa trudnicama, majkama, građanima/kama i aktivistima/cama pod nazivom „Mi nismo same“.
Piše: 
Ajdin Tinjak
Foto: 
Ajdin Tinjak
Podijeli ovaj članak: 
Nermina Baltić iz Mostara koja je prisustvovala događaju kazala je da je došla dati podršku inicijativi jer je nezadovoljna stanjem i načinom kako se tretiraju porodilje u kantonu.
 
"Kući imam djecu i dobro znam kako je teška uloga majke, stoga sam danas ovdje i tražim bolje uslove za žene koje imaju djecu i one koje planiraju porodicu", kazala je Baltić. Sličnog je mišljenja i Nerminina sugrađanka Ajeti Bokunja koja je izjavila da je "općenito nezadovoljna pristupom vlasti prema ženama u ovom kantonu". 
 
Želim da država i kanton imaju veći respekt prema ženama koje se odluče na stvaranje porodice; izgubljeno je povjerenje građanki jer misle da se ništa neće desiti izlaskom na ulicu i traženjem svojih prava; pojedinim ženama lako, jer rade u državnim firmama, ali one koje rade kod privatnika ne smiju ni doći, a kamoli se buniti i tražiti svoje pravo - samo su neki od komentara građanki koje su danas bile ispred Skupštine HNK. 
 
 
"Pasivnost je, također, velik problem, zato nemam puno prisutnih danas ovdje iako svi vrlo dobro znaju da je teško biti majka bez podrške države i kantona", komentarisala je Izeta Tojaga iz Mostara slab odziv građana i građanki današnjem susretu.
 
Kampanja (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH, ima za cilj donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve žene na federalnom nivou, te osnivanje porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada. 
 
"Rezultati koji se očekuju su prvenstveno donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou, izmjene u članu 68 novog Zakona o radu FBiH, stav 1 (porodilja prima prosjek svoje plate) i stav 2 (dopuna do pune plate porodilje ide na teret poslodavaca), eliminacija diskriminacije porodilja po različitim osnovama, podizanja pitanja naknada porodilja sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH i formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada“, navedeno je u opisu kampanje.
 
 
Susret je bio povod da se skrene pažnja na prava porodilja u okviru natalne, demografske politike, i pošalje poruka o važnosti zaštite porodica sa djecom u svim kantonima i potrebi eliminacije diskriminacije porodilja po različitim osnovama u FBiH (mjestu prebivališta, (ne)zaposlenju, sektoru zapošljavanja (javni i privatni), visini naknada, načinu finansiranja).
Ostavite komentar