Jednakost za sve: Dodijeljeni grantovi za najbolje projekte

Četiri organizacije iz različitih bh. gradova dobitnice su drugog ciklusa grantova programa „Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi pritiv diskriminacije“.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Riječ je o projektima organizacija Perpetuum Mobile iz Banjaluke, Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine, Centar za ljudska prava iz Mostara i Vijeće mladih Grada Mostara, koje su se izdvojile kao najbolje među 45 pristiglih aplikacija.
 
Ovogodišnjim pozivom koalicija „Jednakost za sve“ željela je podržati aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Upravo iz tog razloga, birane su organizacije sa značajnim iskustvom u zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije.
 
Među odabranim je i projekat „Svi su drugačiji, budi i ti“, koji će u narednom periodu realizovati organizacija Perpetuum Mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice iz Banjaluke. 
 
„Ovim projektom želimo doprinijeti jednakosti spolova među mladima i smanjiti rodnu diskriminaciju, prvenstveno u banjalučkom društvu. Dugoročno želimo utjecati na određene patrijarhalne stavove mnogih, za koje znamo da su prisutni u bh. društvu“, kaže Nikolina Talijan Hinić, projektna koordinatorica.
 
Projekat „Svi su drugačiji, budi i ti“ namijenjen je prije svega mladima, odnosno učenicima/ama drugih i trećih razreda banjalučkih srednjih škola, a članovi/ice Perpetuum Mobilea nadaju se da će im se priključiti između 800 i 1000 srednjoškolaca/ki. 
 
„Naša prva aktivnost će se fokusirati na vršnjačku edukaciju, gdje će deset vršnjačkih edukatora/ica prenijeti znanje na učenike/ce. Nakon toga planiramo tri tematski povezane kampanje 'Ne etiketiraj' , 'Reaguj na diskriminaciju' i 'Lansiranje videoporuka', koje će sami mladi ljudi kreirati, osmisliti i realizovati u svom gradu“, objašnjava Nikolina.
 
Vijeće mladih Grada Mostara realizovat će projekat Izrade individualnih planova za učenike/ce sa razvojnim poteškoćama.
 
„Radit ćemo sa dvadeset učenika/ca Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, koji imaju određene intelektualne ili razvojne poteškoće, te im je potreban individualni plan rada koji trenutno nemaju. Glavna aktivnost su radionice za nastavnike/ce i obuka za izradu individualnih planova, kao i izrada samih individualnih planova do kraja ove godine za sljedeću školsku godinu. Pored toga, planirane su i zagovaračke aktivnosti, gdje ćemo kontaktirati Ministarstvo obrazovanja, kao i Pedagoški zavod kako bismo uvrstili individualne planove kao obaveznu praksu za sve škole u budućnosti“, objašnjava Arnela Memić, projektna koordinatorica.
 
Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine implementirat će projekat „Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije “, kojim će se pokušati unaprijediti sistem zaštite od diskriminacije kroz dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, sa posebnim osvrtom na zaštitu trudnica i porodilja.
 
Četvrti projekat “Efikasnija primjena Zakona o zabrani diskriminacije BiH kroz harmonizaciju kantonalnog zakonodavstva, izradu, usvajanje i primjenu provedbenih antidiskriminacionih akata“ provest će Centar za ljudska prava iz Mostara. Kroz ovaj projekat izvršit će se analiza postojećih akata, izraditi set preporuka za njihovo usklađivanje, te izraditi provedbeni akti - pravilnici o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova, prilagođeni institucijama iz oblasti socijalne zaštite, kako bi se ispunila zakonska obaveza i doprinijelo efikasnijoj primjeni zakona.
 
Svi projekti će trajati između 7 i 12 mjeseci, a sam program omogućen je zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID) i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).
Ostavite komentar