Šta je diskriminacija?

Diskriminacija može biti zasnovana na spolu, rodu, nacionalnom, vjerskom identitetu, spolnoj orijentaciji, fizičkim karakteristikama (invaliditetu) i čini je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba.

Pročitaj zakon (pdf)

Šta uraditi ukoliko ste diskriminisani?

Ukoliko vjerujete da ste diskriminisani, Zakon vam omogućava da:

Prijavite slučaj Instituciji Ombudsmana za ljudska prava, tako što ćete popuniti ovaj obrazac i poslati ga na mejl info@ombudsmen.gov.ba

Potražite besplatnu pravnu pomoć ili pravni savjet - pišite nam na: info@diskriminacija.ba

Testiraj znanje

Broj pitanja: 15
Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Pod "ličnim osobinama", odnosno osnovama diskriminacije, podrazumijevamo:  etnički, nacionalni, vjerski identitet, invaliditet, seksualnu orijentaciju, spol, rodni identitet i izražavanje, političko uvjerenje, članstvo u sindikatu, status povratnika/ce, i ostalo.  
 
Od 2009. u BiH je na snazi Zakon o zabrani diskriminacije BiH. Zakon o zabrani diskriminacije važi za javne organe  (državnu upravu, javne institucije, javna preduzeća, itd.) kao i za privatni sektor (npr. privatne firme) i fizička lica.
 

Diskriminacija može biti: neposredna (ukoliko vam je zabranjen ulazak u neki objekat, ili niste usluženi zbog nekih vaših ličnih karakteristika); posredna (kada se naizgled neutralnim propisima ili postupcima određena grupa stavlja u neravnopravan položaj). Oblici diskriminacije su i spolno uznemiravanje, mobbing, sagregacija, podsticanje na diskriminaciju.
 

Mapa organizacija i centara za besplatnu pravnu pomoć