Šta je diskriminacija?

Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Može biti zasnovana na spolu, nacionalnom, vjerskom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, političkom uvjerenju, boje kože, imovnog stanja i sl.                                    

Pročitaj zakon (pdf)

Testiraj znanje

Šta uraditi ukoliko ste diskriminisani?

Ukoliko vjerujete da ste diskriminisani, Zakon vam omogućava da:

Prijavite slučaj Instituciji Ombudsmana za ljudska prava, tako što ćete popuniti ovaj obrazac i poslati ga na mejl info@ombudsmen.gov.ba

Potražite besplatnu pravnu pomoć ili pravni savjet - pišite nam na: info@diskriminacija.ba