Inkluzija ključna za društvo jednakih mogućnosti

Učesnici konferencije koja je organizovana u okviru Dječije nedjelje koja se od 2. do 8. oktobra obilježava u Kantonu Sarajevo, bili su predstavnici institucija vlasti, NVO sektora, te niz eksperata iz različitih oblasti ključnih za proces inkluzije.
Inkluzija je šansa za sve, a inkluzivno obrazovanje i inkluzivna socijalna politika dio su integralnog opšteg obrazovanja i sistema socijalne zaštite potrebne za društvo jednakih mogućnosti, zaključak je konferencije "Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo" održane jučer u SUMERO centru.
 
"Obrazovni sistem već godinama potiče predrasude i stereotipe i zbog toga je potrebno korjenito promijeniti stavove i pristup osobama s invaliditetom. Inkluzija osoba s invaliditetom u društvo je obaveza države, a mi želimo biti oni koji će pokrenuti procese i implementirati inkluziju kao život u lokalnoj zajednici", istakao je na otvaranju konferencije direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, te dodao da osobe s invaliditetom imaju pravo i zaslužuju život dostojan čovjeka.
 
Dodatni zaključci konferencije su da je edukacija stručnjaka o specifičnostima invaliditeta potrebna na svim nivoima, da je inkluzija proces uključivanja svih koji su dugo ostajali socijalno isključeni, te da je potrebna promjena sistema podrške osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Također, naglašeno je da je za inkluziju u svim sferama života potreban otkrivajući, a ne dijagnosticirajući pogled, te da osobe s invaliditetom imaju iste želje, radosti, granice i razočarenja kao i svi drugi.
 
U svom predavanju na temu "Izazovi i perspektive inkluzije u Kantonu Sarajevo", predavač Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, doc.dr. Haris Memišević, naglasio je potrebu osposobljavanja nastavnike za rad sa djecom sa poteškoćama i analizu rezultata tog rada.
 
"Obrazovanje definitivno treba reformu koja će donijeti nove metode rada, poboljšati saradnju između škola i unutar škole te poboljšati pripremu nastavnika i odgajatelje. Cilj ovog inkluzivnog procesa trebao bi biti dostizanje maksimuma intelektualnog potencijala svakog djeteta", rekao je Memišević.
 
 
Moderirajući diskusiju sa prisutnim gostima i učesnicima konferencije, predsjednica Udruženja mladih Ružičnjak-Los Rosales, Jasna Rebac, navela je poraznu činjenicu da BiH frizira podatke u izvještajima o poštovanju ljudskih prava, dok je u svom izlaganju direktor KJU Porodično savjetovalište KS, Senad Alić, predstavio projekat ZaJedno, te najavio izradu programa koji će u skorom periodu putem odjeljenskih zajednica edukovati učenike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo o inkluziji.
 
U BiH, djeca i općenito osobe s invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom.
 
Konferencija "Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo" održana je u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO i uz pokroviteljstvo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Ostavite komentar