16 dana aktivizma: Jedna od tri žene iskusila seksualno ili fizičko nasilje

Širom svijeta, 200 miliona žena i dejvojčica podvrgnuto je ženskom obrezivanju, dok je jedna od tri žene iskusila seksualno ili fizičko nasilje.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Facebook/UNICEF/Asselin
Podijeli ovaj članak: 
Rodno zasnovano nasilje utječe na fizički, seksualni i psihički razvoj djevojčica i žena, a u težim slučajevima može uzrokovati i smrt. Takvo nasilje ne samo da je pogubno za zdravlje, ono ujedno sprječava žene da uzmu ravnopravno učešće u društvu i široko se odražava na porodicu, zajednicu i kompletnu državu, piše IBTimes.
 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, faktori koji se dovode u vezu s nasiljem nad ženama uključuju nizak stepen obrzaovanja, zlostavljanje djece, kao i zloupotrebu alkohola.
 
Iako su mnoge države usvojile zakone protiv porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja žena, još uvijek je nedovoljno učinjeno kako bi se zakoni zaista i provodili u praksi. Prema informacijama organizacije UN Women, više od 30 zemalja širom svijeta oslobađa počinioce silovanja ukoliko su u braku sa silovanom ženom.
 
U svijetu se trenutno obilježava 16 dana aktivizma, kampanja koja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završit će 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Tokom kampanje, aktivisti i aktivistice širom svijeta nastoje ukazati na neravnopravan položaj žena u društvu, koji je i dalje često posljedica nasilja nad ženama i djevojčicama.
Ostavite komentar