Obrazovanje djece s invaliditetom u BiH: Dug put od integracije do inkluzije

Roditelji djece s invaliditetom u BiH prilikom izbora škole koju će njihovo dijete pohađati, u aktuelnom trenutku nalaze se ispred dva zla od kojih treba odabrati manje – redovna ili specijalna škola.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Analitika
Podijeli ovaj članak: 
Popisom stanovništva iz 2013. godine nije se obratila pažnja na broj djece s invaliditetom, ali procjene UNICEF-a iz 2006. godine ukazuju na to da oko 6,5 posto djece u našoj zemlji ima neki oblik invaliditeta. Od ukupnog broja polaznika u vrtićima i osnovnim školama, samo je jedan posto djece s invaliditetom, što ukazuje na to da tek svako šesto dijete s invaliditetom dobije priliku da pohađa vrtiće i redovne škole sa svojim vršnjacima kojima "ništa ne fali", navodi se u novom komentaru Centra za društvena istraživanja Analitika, kojeg je napisala Aleksandra Ivanković.
 
Autorica naglašava kako roditeljima u BiH veliki problem predstavlja izbor škole za njihovo dijete s invaliditetom, zbog neadekvatnih uslova školovanja u obrazovnim ustanovama u našoj zemlji.
 
"Naime, za pretpostaviti je da roditelji uglavnom ne žele da im djeca žive izolovan život, po strani od ostatka svijeta, bez mogućnosti da iskažu svoje kapacitete i da im se omogući da kad odrastu žive samostalan, ispunjen život – sami ili sa nekim drugim, već kako oni odluče. A ta odluka počinje onda kad ih se stavi pred izbor da dijete upišu u redovnu ili specijalnu školu."
 
Izbor škole, iako još uvijek zavisi od preporuke stručne komisije, prepušten je dakle i roditeljima, koji mogu da odluče da dijete upišu u specijalnu školu i onda kada je inkluzija, bar na papiru moguća. Autorica, ipak, objašnjava kako su odluke roditelja koje nisu u interesu djeteta u suprotnosti sa Konvencijom o pravima djeteta.
 
"I ne samo to, Komentar Komiteta o pravima lica sa invaliditetom objašnjava da je inkluzivno obrazovanje osnovno pravo svih učenika i da kao takvo pripada jedino i isključivo učeniku, a ne roditelju ili staratelju. Roditeljske odgovornosti i prava su podređene pravu djeteta na inkluzivno obrazovanje. Dakle, ukoliko pretpostavimo da je inkluzija po definiciji u najboljem interesu djeteta sa invaliditetom, po slovu međunarodnog prava, ne samo da država ne smije da podržava segregaciju, nego ni roditelj ne može izabrati specijalno obrazovanje za dijete, već je u obavezi optirati za inkluziju. Ipak, u bosanskohercegovačkim uslovima, ovo je mnogo lakše reći nego učiniti", stoji u komentaru.
 
Kompletan komentar možete pročitati ovdje.
Ostavite komentar