Mapa: Dvije škole pod jednim krovom u BiH

U Federaciji BiH postoji više od 30 škola koje rade po principu "dvije škole pod jednim krovom". U tim obrazovnim ustanovama djeca se razdvajaju prema nacionalnosti i uče prema različitim nastavnim planovima i programima.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Dvije škole pod jednim krovom jedan su od najvećih problema obrazovnog sistema u BiH jer na direktan način segregiraju učenike na osnovu njihove nacionalnosti. Najviše takvih škola nalazi se u Srednjobosanskom kantonu (14), slijedi Hercegovačko-neretvanski kanton (12), a šest ih je u Zeničko-dobojskom kantonu.
 
Iako je međunarodna zajednica iznijela svoj stav da dvije škole pod jednim krovom predstavljaju diskriminatornu praksu koja hitno mora biti zaustavljena, bh. političari i dalje odbijaju ukidanje takvih škola i spajanje djece u zajedničke razrede.
 
Stručnjaci vjeruju da bi se problem mogao riješiti kroz rješavanje problema nastavnog plana i programa. Trenutno u BiH, djeca uče prema tri različita nastavna plana i programa (bosanski, srpski i hrvatski), a posebno su problematični predmeti u takozvanoj "nacionalnoj grupi predmeta" (Geografija, Historija, maternji jezici i Vjeronauka). Upravo zbog toga, mnogi vjeruju da je ključ rješenja u kurikularnoj reformi koja bi donijela jedinstven plan i program za područje cijele zemlje. Takav nastavni plan bi djeci, ali i nastavnicima, pružao širinu da uče jedni o drugima, a fokusirao bi se na kvalitet, a ne na nacionalni identitet djeteta.
 
Ostavite komentar