suđenja za diskriiminaciju

Strateško parničenje, iako konkretan i potencijalno efikasan mehanizam za zaštitu od diskriminacije, dosad je imao ograničen domet i značaj u bh. kontekstu i praksi, rečeno je tokom okruglog stola „Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije".

Prošle su gotovo četiri godine otkako traje postupak kojeg je pokrenuo Željko Brčić, zaposlenik je J.P. Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o. protiv svoje firme i direktora Marina Raspudića za diskriminaciju na radnom mjestu.

Od 2009. godine pred sudovima u BiH našlo se tek 30-ak slučajeva diskriminacije. Predstavljamo vam najčešće osnove diskriminacije, oblasti u kojima se dešava i počinioce diskriminacije u BiH.

diskriminacija.ba