rodna ravnopravnost

Pravo na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini je od 2016. godine do danas, koristilo tek 0,36 posto očeva.

Na tematskoj konferenciji „Žene i muškarci u BiH“, koja je održana u Sarajevu prezentovana je i istoimena publikacija koju izrađuje Agencija za statistiku BiH uz saradnju Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Na Facebooku i Instagramu Helsinškog parlamenta građana Banja Luka svakog ponedjeljka će se objavljivati termini iz rječnika o rodnoj ravnopravnosti.

Webinar na temu rodne ravnopravnosti i klimatskih promjena biće organizovan 13. jula od 10 do 14 sati, putem Zoom aplikacije.

Iz UN Women naglašavaju da će obraćanje pažnje na potrebe žena i žensko liderstvo osnažiti odgovor na situaciju sa širenjem koronavirusa.

Šest uspješnih žena dio kampanje.

Prilika za kreativne timove, filmske ekipe i mnoge druge da predstave svoje radove.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, UNFPA je dodijelila nagrade za doprinose organizacija civilnog društva, institucija vlasti, medija, privrednih subjekata i posvećenih osoba u Bosni i Hercegovini.

Izložba #BHtate bit će otvorena naredne sedmice u Mikseru u Sarajevu.

Godišnji izvještaj organizacije UN Women prati napredak ka dostizanju pune rodne ravnopravnosti u zemljama širom svijeta prema raznim oblastima.

Pages