mladi

Program “Fit za (poslovni) život” namijenjen je jačanju životnih vještina mladih iz ranjivih grupa u BiH, uključujući mlade romske nacionalnosti.

Cilj izložbe je da se mladim i osobama sa intelektualnim poteškoćama pruži prilika da svoje viđenje svakodnevnog života prikažu široj publici kroz umjetnost.

Četverodnevni program uključivaće diskusije i predavanja koja se tiču ratne prošlosti Tuzle iz perioda od 1992. do 1995. godine.

“Festival Mira” okuplja mlade s ciljem njihovog osnaživanja u procesu izgradnje mira u BiH.

Mladi se sa radikalnim i esktremističkim idejama prvi put susreću najčešće kroz online i društvene medije.

Nova predsjednica Odbora mreže mladih Evropske mreže za samostalni život (ENIL) zagovaraće prava osoba s invaliditetom.

Prilika za mlade s iskustvom u nevladinom sektoru.

Poziv je namijenjen mladima iz Bosne i Hercegovine.

Trening za osnaživanje braniteljki i branitelja ljudskih prava u Perastu.

Tema konkursa je nasilje na osnovu spola, a najuspješnije očekuju novčane nagrade.

Pages