koronavirus

Šta god da govore, komentariše se njihov fizički izgled.

Kao i drugdje u svijetu i u BiH tokom COVID-19 pandemije na površinu isplivava i ksenofobija i stereotipi o ljudima iz Kine.

Online treninzi su prilagođeni svima, bez obzira na to o kojem obliku i stepenu invaliditeta je riječ.

Urednica Mediacentra Sarajevo piše o svom iskustvu iz karantina, netransparentnosti vlasti o razlozima i dužini trajanja.

Selma Selman, bh. umjetnica romskog porijekla koja živi i radi na relaciji između Evrope i Amerike, trenutno boravi u porodičnoj kući u Bihaću.

Premošćavanje jaza u pravednoj distribuciji i dostupnosti "škole" u virtuelnom okruženju trenutno je omogućeno i kroz televizijske emisije na skoro svim javnim servisima u regiji.

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene razgovarala je sa Mersihom Beširović, predsjednicom Sindikata radnika i radnica trgovine i uslužnih djelatnosti BiH o radničkim pravima u BiH, posebno u jeku pandemije.

Zahvaljujući prozirnom dijelu maske moguće je neometano čitanje s usana.

Negativni utjecaji koje krizne situacije ostavljaju na emotivno i mentalno zdravlje.

Pages