Većina srednjoškolaca u Srbiji podržava, ali i prepoznaje diskriminaciju

Istraživanje YUCOM-a ukazalo na činjenicu da je diskriminacija sveprisutna, pogotovo prema LGBT osobama, Romima i osobama sa invaliditetom. Najtolerantnija regija je Vojvodina, gdje 30% učenika smatra da svi moraju imati jednaka prava.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 

Srednjoškolci u Srbiji, ogromna većina od 80 %, podržava neki oblik diskriminacije prema LGBT osobama,  pokazuje istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM, prenose e-novine.com

Stavovi koji preovlađuju je da bi istospolno seksualno opredeljenje trebalo zadržati "između četiri zida", kao i da bi ga naročito trebalo sakriti od djece.

Vojvodina najtolerantnija

Da LGBT populacija treba da ima sva prava kao i ostali građani smatra svega 16 % od 800 učenika stručnih srednjih škola i gimnazija koji su učestvovali u istraživanju, što znači da gotovo 80 % odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba. Ubjedljivo najtolerantija regija je Vojvodina - među anketiranima sa oko 30 % dominira odgovor "ista prava za sve".

Istraživanje je pokazalo da su među srednjoškolcima u Srbiji najmanje poželjni prijatelji pripadnici LGBT populacije, Albanci i muslimani, dok je po 9% anketiranih kazalo da se ne bi družilo sa Hrvatima i Romima. Za "druženje sa svima" opredijeljeno je 30 % srednjoškolaca, što znači da 70 % izričito ne želi da se druži sa bar jednom manjinskom grupom, a stiče se utisak da su djevojke tolerantnije od momaka.

Romi najviše izloženi diskriminaciji

Skoro 20 % ispitanika ne prepoznaje diskriminaciju i smatra da je niska platežna sposobnost jedan od njenih oblika, rezultat je istraživanja YUKOM-a sprovedenog u školama u 10 gradova u Srbiji. Prema viđenju ispitanika, Romi su ubjedljivo najviše izloženi disriminaciji, drugo i treće mesto, zavisno od škole, zauzimaju pripadnici LGBT populacije i osobe s invaliditetom. Anketirani su kao diskriminisane prepoznali i socijalno ugrožene, siromašne, "punačke", ljudi sa sela, zaražene virusom HIV-a, povučene, profesore, stare i drugačije odjevene.

Ostavite komentar