Bebe opet problem?

Prije godinu dana, u Sarajevu su se u ovo vrijeme održavali JMBG protesti. Danas, iste te bebe su ponovo žrtve nesposobne vlasti.
Piše: 
Dalibor Tanić, foto: oslobodjenje.ba
Podijeli ovaj članak: 

Ovog puta, Kanton Sarajevo je porodiljama “po zakonu” umanjio iznos utvrđene porodiljske naknade.  Majke su, zajedno sa bebama, i ovog puta odlučile da izađu na ulicu i zatraže objašnjenje nadležnih.  

Porodiljske naknade su smanjene za 100 KM. Dva dana prije zakazanih protesta, ministar za rad i socijalnu politiku KS, Muamer Bandić, izdao je saopćenje za medije u kojem se ogradio od bilo kakve odgovornosti, tvrdeći da je ovakva odluka morala godinama ranije da se donese, te da je naknada za uposlene porodilje od 460 KM godinama nezakonito isplaćivana. Na ovaj način, resorni ministar je javno priznao veliku grešku vlade, jer prema njegovim riječima, vlada je svjesno kršila zakon isplaćujući zaposlenim porodiljama ovu cifru. 

''Rješenja u kojima je iznos utvrđen na 360 KM su bila usklađena sa Zakonom. Međutim, prilikom obračuna i uplate ove naknade došlo je do kršenja Zakona na način da je svim korisnicama uplaćivan neto iznos od 460 KM, odnosno bruto od 78 KM''stoji između ostalog u saopćenju ministra Bandića.

Ubrzo nakon što je protest počeo, Bandić je pozvao porodilje na sastanak kako bi razgovarali o aktuelnom problemu. Zahtjev majki bio je da se vrati porodiljska naknada od 460 KM i da se radi na novom zakonu koji bi poslodavce obavezao da porodiljama isplaćuje iznos do pune plaće. 

Međutim, na ove zahtijeve, Bandić je kratko kazao da to nije u njgovom nadležnosti. Prema riječima Selme Palo-Tanić, jedino što je ministar obećao da će uraditi jeste podrška i iniciranje sastanka sa zastupnicima u Skupštini Kantona. Ostatak sastanka je prošao u Bandićevom obrazloženju ranije iznesenog saopćenja. Također, napomenuo je da ima informaciju da je zakon na federalnom nivou u formi nacrta, kojim se predviđa da zaposlenim porodiljama naknade iznose 80 posto od plaće, a 20 posto od plaće da uplaćuje poslodavac.

Isplate mimo zakona?

Ne postoji zvanično objašnjenje kako, i zašto je neko radio mimo zakona 9 godina. I ova reakcija Ureda za reviziju institucija FBiH, pripisuje se tome da su dvije uposlenice Ureda otišle na porodiljsko odsustvo.

Naime, sve je počelo kada je 5. marta ove godine Uredu za njihove dvije uposlenice od općine Centar i Općine Novo Sarajevo dostavljeno rješenje o priznavanju naknade. Uposlenicama Ureda priznato je pravo na naknadu za približno isti vremenski period i po istom osnovu za obračun u različitim iznosima - 460 i 360 KM. Nakon ovoga, Ured je reagovao, a nadležnom ministarstvu naloženo da odmah krene sa umanjenim iznosom.

Nakon protesta prošle sedmice, porodilje su održale još jedan sastanak sa nadležnim ministrom i delegatima u Skupštine KS, koji su i delegate u Domu naroda parlamenta FBiH, Amirom Zukićem i Mirom Jurić. Naknade neće biti vraćene na 460 KM. Umjesto toga, minister Bandić je “ponudio” novi zakon, koji bi, kako je rekao, bio trajno rješenje. Prema nacrtu novog zakona, naknada će iznositi 80% prosječne plaće u FBiH, a ostatak bi nadoknađivao poslodavac. 

Prema riječima ministra Bandića, ovaj zakon bi mogao da stupid na snagu za nekih 6 mjeseci. Selma Palo Tanić, objašnjava da bi prednacrt koji im je ponuđen na sastanku djelovao na nivou FBiH. ''Kako nam je predstavljeno, sredstva bi se obezbjeđivala iz fonda, čime se ne bi opterećivali budžet i poslodavac. Sve bi išlo od postojećih poreza i doprinosa,'' rekla je Palo-Tanić. 

Što se nezaposlenih majki tiče, novi zakon predviđa da će naknada za nezaposlene porodilje iznositi 40% od prosječne plate u FBiH. Također, novi zakon na nivou Federacije moraće se primjenjivati i na nivou kantona - podsećamo da se u mnogima porodiljske naknade uopće ne isplaćuju.  

Ostavite komentar