Vještačka oplodnja: nije luksuz, već pravo

Federacija BiH bi (konačno) trebalo da dobije Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.
Piše: 
Anesa Marić, foto:tommoko.com
Podijeli ovaj članak: 
Ukoliko se postojeći nacrt zakona usvoji, troškovi vještačke oplodnje bi bili manji, ali bi i dalje određenim kategorijama stanovništva bilo onemogućeno da dobiju djecu putem vještačke oplodnje. 
 
Prije svega, to su žene bez partnera i pripadnicie istospolnih zajednica, u čijem slučaju će se pitanje vještačke oplodnje moći regulisati tek nakon što se zakonski reguliše status istospolnih partnerskih veza. U novom nacrtu zakona jasno je naznačeno da ''Pravo na liječenje primjenom postupaka MPO-e imaju muškarac i žena koji u vrijeme primjene postupaka MPO-e žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici“. Također se navodi da je zabranjeno liječenje neplodnosti ''primjenom postupaka MPO-e ženi koja namjerava da dijete poslije rođenja, uz naknadu ili bez naknade, prepusti trećem licu'' , čime se onemogućava i surogat materinstvo.  
 
Zakonska regulativa vještačke oplodnje u BiH postoji jedino na entitetskom nivou, zbog rascjepkanosti zdravstvenog sistema države.  Prema postojećim zakonskim rješenjima, u Federaciji svaki par u BiH, gdje žena ima do 37 godina, ima pravo na dva besplatna postupka, dok cijena svakog narednog postupka košta između 4.000 i 7.000 KM. Pri tome, cijena varira u zavisnosti od klinike, dijagnoze, broja i vrste lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi, a neophodni su tokom ovog postupka.  U Republici Srpskoj, situacija je slična – pravo na jedan pokušaj vještačke inseminacije imaju isključivo parovi, koji se nalaze u braku ili vanbračnoj zajednici duže od dvije godine, i koji imaju medicinski dokazan sterilitet. 
 
Pozitivne strane novog nacrta Zakona u FBiH jeste taj što će se cijena cijelog postupka i lijekova formirati na jedinstvenom nivou, tako da neće biti varijacija od klinike do klinike. Također, nacrt predviđa i stvaranje banke sperme – koja trenutno ne postoji. Njenim postojanjem bi se izbjegla ponovna stimulacija nakon neuspjelih pokušaja oplodnje, koja znatno ugrožava zdravlje žene i dovodi je u rizičnu grupu osoba koje mogu oboljeti od karcinoma dojke, ovarija ili tromboze.  
 
 
 
Kako učestvovati u kreiranju zakona o vještačkoj oplodnji?
 
Nacrt zakona u FBiH je ušao u zakonsku proceduru u maju 2012. godine, i otvoren je za javnu raspravu – od 17. jula teče rok od 90 dana tokom kojih se mogu slati prijedlozi i amandmani na postojeći Nacrt (do polovice oktobra 2013.)   Također, nacrt je upućen i u raspravu među kantonima, nakon čega će se u  saradnji sa UNICEF-om organizovati završne javne rasprave. 
 
Nacrt Zakona možete pogledati na ovom linku. 
 
Sve zainteresovane građane i građanke pozivamo da dostave prijedloge, sugestije i primjedbe na tekst nacrta Zakona, i to putem e-maila: elma.sokic@fmoh.gov.ba ili na adresu: Federalno ministarstvo zdravstva, Titova br. 9, 71000 Sarajevo.  
 
Ostavite komentar