ZZD: Bolja zaštita LGBTI osoba

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, Bosna i Hercegovina je konačno dobila unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije LGBTI osoba.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
SOC
Podijeli ovaj članak: 
Kroz ove izmjene zakona seksualna orijentacija i rodni identitet su konačno terminološki ispravno imenovane kao osnove na kojima je zabranjena diskriminacija. 
 
Pored toga, kao zabranjeni osnov diskriminacije navedene su i "spolne karakteristike", čime BiH postaje prva država u jugoistočnoj Evropi koja kroz svoj sveobuhvatni Zakon o zabrani diskriminacije BiH predviđa i zaštitu interspolnih/intersex osoba od diskriminacije u svim oblastima života. 
 
Zakon sada na pravi način reguliše zaštitu lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba od diskriminacije, stoji u saopćenju Sarajevskog otvorenog centra.
 
"Početkom 2015. izradili smo i prezentirali studiju o usklađenosti Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije. U avgustu 2015. radna grupa Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH izradila je i konkretne amandmane na zakon, te smo amandmane na zakon prezentirali ministrici za ljudska prava Semihi Borovac i radnoj grupi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tokom jeseni 2015. uzeli smo aktivno učešće i u javnoj raspravi, te smo bili stalnom kontaktu sa Ministarstvom", navode iz SOC-a.
 
I pored toga što Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nije predložilo potpuno usaglašavanje zakona sa pravom Evropske unije, iz ove organizacije ističu kako su ponosni što su njihovi amandmani i argumenti prihvaćeni i što je zakon unaprijeđen.
Ostavite komentar