Završna konferencija Koalicije Jednakost za sve: Borba protiv diskriminacije ne smije stati

Predstavnici i predstavnice nevladinog i vladinog sektora iz BiH okupili su se u Sarajevu kako bi razgovarali o dosadašnjem napretku, ključnim izazovima i koracima koje je potrebno napraviti kako bi se osnažio antidiskriminacijski sistem u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Gotovo deset godina od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, vidljivi su određeni pomaci u društvenoj percepciji ove pojave, ali i dalje postoji mnogo prepreka na putu ka društvu bez diskriminacije. Postojeća zakonska rješenja nedosljedno se provode, a nadležne institucije nisu u adekvatnoj mjeri posvećene borbi protiv diskriminatorskih praksi, istaknuto je na godišnjoj konferenciji "Antidiskriminacijsko zakonodavstvo, politike i prakse u BiH: postignuća, problemi i perspektive" koju je u Sarajevu organizovao Centar za društvena istraživanja Analitika.
 
Održana konferencija posljednja je u sklopu četverogodišnjeg projekta Koalicije "Jednakost za sve", koja se u proteklom periodu intenzivno bavila borbom protiv diskriminacije kroz edukativne i istraživačke programe, pružanje besplatne pravne pomoći i medijske kampanje posvećene jačanju svijesti javnosti o prisustvu diskriminacije.
 
"Rad organizacija civilnog društva okupljenih oko Koalicije 'Jednakost za sve' u velikoj mjeri popunjava nedostatke u funkcionisanju sistema i nadležnim institucijama u BiH. Monitoring izvještaji, edukacijske aktivnosti, kampanje podizanja svijesti, analize usmjerene na unapređenje relevantnih zakona i politika i druge naše aktivnosti bile su važna karika u ukupnom sistemu borbe protiv diskriminacije proteklih godina. Iako je ovo posljednja konferencija u okviru USAID-ovog projekta 'Jednakost za sve', od velike je važnosti da se ove aktivnosti nastave i da zajednica koja se formirala oko antidiskriminacijskih tema u BiH tokom proteklih godina nastavi da djeluje i intenzivira svoj rad", istakla je Maida Muminović, izvršna direktorica Fondacije Mediacentar Sarajevo.
 
Nezadovoljavajuća implementacija sudskih presuda
 
Tokom svog djelovanja, Koalicija je uspješno zagovarala za usvajanje deset amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije. U tom periodu, pravnom timu Koalicije "Jednakost za sve" prijavljeno je preko 200 slučajeva diskriminacije, a na stotine slučajeva prijavljeno je Instituciji ombudsmena u BiH. Četrdeset i četiri predmeta diskriminacije završili su na sudovima u BiH, a neki od njih su dobijeni kao što je slučaj dvije škole pod jednim krovom u Hecregovačko-neretvanskom kantonu, poručila je tokom konferencije Shanley Pinchotti, direktorica kancelarije za demokratizaciju USAID-a u BiH.
 
"Znamo da implementacija sudskih presuda još uvijek predstavlja izazov u BiH, znamo da su neka pitanja u vezi sa diskriminacijom vrlo politizovana, kao što je slučaj segregacije u školama, te da ona zahtijevaju veći angažman od intervencije organizacija civilnog društva. Zahtijevaju da političari poštuju svoju opredijeljenost da služe građanima, implementiraju reforme i sarađuju s civilnim društvom", izjavila je Pinchotti.
 
Dženana Radončić s Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na konferenciji je govorila o sudskoj zaštiti od diskriminacije, te je naglasila je da su vidljiva određena poboljšanja u sudskoj praksi, iako neujednačena i nedovoljna. Dva osnovna uočena problema su dugotrajnost postupka i neodgovarajuća primjena posebnih pravila tereta dokazivanja diskriminacije.
 
"Odgovornost za borbu protiv diskriminacije leži na čitavoj pravničkoj zajednici, od nevladinih organizacija, advokata i pružatelja besplatne pravne pomoći koji trebaju raditi na umrežavanju, jačanju svojih kapaciteta i kontinuiranom educiranju u ovoj oblasti, pa sve do institucija, zakonodavnih i sudskih. Cilj nam je stvoriti stimulativan ambijent za građane koji smatraju da su diskriminisani kako bi blagovremeno zatražili stručnu pravnu pomoć i iskoristili odgovarajuće mehanizme zaštite", poručila je Radončić.
Ostavite komentar