predrasude

Političarke u BiH suočene su sa seksizmom, uvredama i diskriminacijom u medijima i tokom javnih nastupa.

Kao i drugdje u svijetu i u BiH tokom COVID-19 pandemije na površinu isplivava i ksenofobija i stereotipi o ljudima iz Kine.

Populacijski fond UN-a objavljuje konkurs za dodjelu nagrada za pohvalna nastojanja preduzeta u BiH, kojima se radi na ukidanju društvenih stereotipa i predrasuda prema marginalizovanim grupama, kao i na unapređenju zaštite ljudskih prava.

Građani Banjaluke svjedočili su proteklih dana neobičnom performansu, koji je imao za cilj potaknuti Banjalučane na razmišljanje o problemima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno suočavaju u njihovom gradu.

Čak i kada se uspješno izliječe, bivši ovisnici o opojnim supstancama se susreću sa diskriminacijom i nevidljivim zidom koji ih često spriječava pri povratku u normalan život.