UN Women BiH: Za razvoj ženskog sporta nužno rodno odgovorno budžetiranje

U protekle tri godine manje od 10 posto budžeta izdvojeno je za finansiranje ženskih sportskih klubova sa državnog nivoa.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
UN Women
Podijeli ovaj članak: 
U protekle tri godine ženski sportski kolektivi dobili su manje od 10 posto budžeta za finansiranje klubova sa državnog nivoa, 113.200,00 KM od ukupno 3.723.000 KM dodijeljenih sredstava. Ovo su podaci iz analize Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena - UN Women u BiH. U strukturi upravljačkih tijela Olimpijskog komiteta BiH i sportskih saveza BiH žene čine samo dvanaest posto, što je očigledna nedovoljna zastupljenost na mjestima donošenja odluka. Slijedeći princip rodno odgovornog budžetiranja kao strategije za ostvarenje cilja rodne ravnopravnosti, ali i bolje, učinkovitije i pravednije raspodjele javnih sredstava, na transparentan način, evidentno je da svi relevantni akteri moraju raditi kako bi se ovi omjeri promijenili u korist razvoja ženskog sporta u Bosni i Hercegovini, navode iz UN Women BiH u saopćenju.
 
Ostvarivanje ravopravnosti spolova navodi se kao jedan od ključnih ciljeva i u globalnoj Agendi 2030. za održivi razvoj. U istoj se naglašava kako je sport neophodan alat kojim se pomaže ženski razvoj i potiče osnaživanje žena.
 
"Kako bi se unaprijedila ravnopravnost spolova u sportu, neophodno je da budžetska sredstva budu pravičnije i učinkovitije raspoređena kako bi doprinijela jednakom učešću žena i djevojaka, kao i muškaraca i dječaka, u sportskim aktivnostima i manifestacijama", istakao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH. Prema njegovim riječima potrebno je uvesti izričite kriterije promicanja ravnopravnosti spolova za dodjelu finansijskih sredstava sportskim udruženjima, klubovima i organizacijama, kao i direktne posebne mjere za veću afirmaciju sporta općenito, a zatim određenih sportova među djevojčicama i ženama i to na svim nivoima vlasti.
 
"Više žena na mjestima donošenja odluka, kao i pravična raspodjela budžetskih sredstava za ženski kolektivni sport preudvjet su razvoja ženskog sporta u BiH", zaključio je Saunders.
 
Inače, analiza identificira još nekoliko preporuka čijom bi se primjenom unaprijedila pozicija ženskog sporta u Bosni i Hercegovini. Voditi računa da iznos sredstava koja se dodjeljuju ženskim klubovima prati iznos sredstava koja se dodjeljuju ostalima, unaprijediti gender statistiku u sportu kako bi se moglo ostvariti sistematsko praćenje i evidentiranje stanja u sportu uvođenjem zahtjeva za razvrstavanjem podataka po spolu, samo su neke od preporuka proizašlih iz ove analize.
 
"U konačnici, važno je osigurati da Strategija razvoja sporta u BiH i programi koji su na istoj bazirani, budu usklađeni sa EU standardima i Ciljevima održivog razvoja", zaključio je Saunders.
 
Oblast sporta u Bosni i Hercegovini uređena je Zakonom o sportu u BiH. Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu BiH usklađen je sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, jer uvodi odredbe koje zabranjuju diskriminaciju na osnovu spola i garantuju jednaku dostupnost i ravnopravno učešće u sportu bez obzira na spol, kao i ravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena prilikom imenovanja u sastav Vijeća za sport BiH. Značajna novina je i najnovija zakonska dopuna kojom je predviđeno korištenje rodno odgovornog budžetiranja u predlaganju budžeta sektora za sport (član 60.) i to je za sada jedini zakon u Bosni i Hercegovini kojim je predviđeno rodno odgovorno budžetiranje.
 
Ostavite komentar