Studenti prava učestvovali u radionici posvećenoj borbi protiv diskriminacije

Studenti i studentice pravnih fakulteta iz BiH učestvovali su na dvodnevnoj radionici u Sarajevu tokom koje su stekli nova i produbili ranija znanja o pravnim mehanizmima zaštite od diskriminacije.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Studenti i studentice sa pravnih fakulteta iz Mostara, Tuzle, Sarajeva i Banjaluke dobili su priliku da učestvuju u radionici nevladine organizacije Prava za sve - "Antidiskriminacijske politike i prakse za studente pravnih fakulteta".
 
Kroz upoznavanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije, praktične primjere i debatu, studenti su se upoznali s postojećim mehanizmima zaštite od diskriminacije u našoj zemlji, ali i sa njenim nedostacima. Najkorisniji dio radionice studentima je bila debata, tokom koje su simulirali suđenje u slučaju diskriminacije na osnovu invaliditeta. Za mnoge od njih, ovo je bila rijetka prilika da kroz praksu usvajaju nova znanja.
 
 
Docent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i mentor na radionici, Midhat Izmirlija, kaže da su studenti koji su učestvovali na debati došli sa solidnim predznanjem. Ovakav vid neformalne edukacije dodatno je produbio ono što su učili na fakultetima.
 
"Nekako smo nastojali predstaviti, dati jedinstvenu sliku cijeloga sistema zaštite od diskriminacije i ovo što se pokazalo kroz debatu, i jučerašnji i današnji dan na radionici, jeste da su studenti zapravo znali šta bi bio koncept zabrane diskriminacije, ali da postoji zakon, da postoji sistem zaštite koji je kao takav uveden u zemlji - zapravo nisu bili upoznati ili nisu bili do kraja upoznati."
 
Diskriminacija se nedovoljno izučava na pravnim fakultetima
 
Većina studenata slaže se da kroz studij prava ne stječu dovoljna znanja iz oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije. O zakonskom okviru, kojim se u našoj zemlji tretiraju te oblasti, većinom uče u sklopu već postojećih predmeta na fakultetima i nesistematično.
 
"Što se tiče našeg fakulteta u Banjaluci, ove godine se drugi put održava Klinika za ljudska prava i u okviru nje smo najviše radili Evropsku koncenciju o zaštiti ljudskih prava i Zakon o zabrani diskriminacije i slične akte. To je negdje gdje smo se baš u suštini prihvatili tih pitanja. Ali što se tiče obaveznih predmeta, to je sve nekako jako šturo pređeno, naprimjer, u ustavnom pravu. Nemamo posebnu katedru, posebne predmete", kaže Maja Milošević, studentica četvrte godine Pravnog fakulteta u Banjaluci.
 
 
Slično je stanje i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na kojem studenti imaju poseban predmet posvećen ljudskim pravima, a o toj oblasti razgovaraju i u sklopu ustavnog prava, međutim, i dalje nemaju velikog doticaja s antidiskriminacijskim konceptom, objašnjava student druge godine, Kristijan Sabljić.
 
"Većinom se to završava na Evropskoj konvenciji i prvih 15 članaka, pogotovo 14. članak."
 
Koliko kvalitetno educirani pravnici mogu osnažiti borbu protiv diskriminacije?
 
Studenti su se tokom jedne od diskusija dotakli i pitanja generalne efikasnosti pravosudnih institucija u BiH, i činjenice da čak i kada imamo rijetke presude za diskriminaciju, ne postoji garancija da će one biti i sprovedene. Koliko u jednoj takvoj situaciji pravnici, bez obzira na to koliko kvalitetan obrazovni sistem da uspostavimo, imaju šansu da se bore protiv diskriminacije?
 
"Mislim da je upravo zbog toga što je sistem nefunkcionalan i nesavršen, od izuzetnog značaja obuka studenata o Zakonu o zabrani diskriminacije, upravo da bi stekli sliku i specifično znanje o primjeni ovoga zakona, ne bi li se taj nesavršeni sistem ispravio", smatra Izmirlija.
 
 
Još jedan od problema kojeg su polaznici radionice uočili je i neisplativost oblasti ljudskih prava za pravnike, odnosno nesigurnost posla za one koji se odluče profesionalno posvetiti borbi protiv diskriminacije.
 
"Primarno me zanima oblast ljudskih prava, ali gdje najviše mislim da ću završiti jeste oblast poslovnog prava. Tu sam radila i neke prakse, i to je sad nekako aktuelno i mislim da ću tu imati negdje najviše prilike, ali ono što me najviše zanima - to je definitvno ovo", kaže studentica Maja iz Banjaluke.
 
"To je nekako povezano sa tim, kao poslovno pravo će nam donijeti nekako novac, zaradu. Kada pomislimo na ljudska prava mislimo da ćemo morati pro bono da se bavimo pravom", dodaje Maja.
 
 
Franka Pejić, studentica treće godine Pravnog fakulteta u Tuzli, kaže kako joj je radionica posebno značajna jer je upoznala različite sisteme rada drugih pravnih fakulteta u zemlji. Na pitanje da li vjeruje da pravnici koji su spremniji i hrabriji da procesuiraju slučajeve diskriminacije mogu promijeniti trenutno stanje, ova studentica odgovara kako smatra da to u našem društvu nije lako ostvarivo.
 
"Mislim da je to jako teško danas ostvariti u ovakvom društvu u kakvom jesmo. Rekla bih da je to i dio našeg menatliteta, da su ljudi odgojeni na takav način 'on je drugačiji, ovaj je ovakav'. Mi smo odgajani s nekim predrasudama tako da je jako teško to iskorijeniti, međutim, vidim da, kroz nove generacije, ima veliki potencijal da se to spriječi."
 
Naredna debata koju organizacija Prava za sve priprema u sklopu Koalicije Jednakost za sve, održat će se u maju, a pred studente će još jednom postaviti izazov rješavanja kompleksnih slučajeva diskriminacije.
Ostavite komentar