Smjernice za provedbu inkluzivne online nastave

Djeca i mladi s invaliditetom imaju pravo da budu u potpunosti uključeni u obrazovni proces.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Unsplash
Podijeli ovaj članak: 
Iz Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo donose smjernice za uspješniju provedbu online nastave za djecu s invaliditetom.
 
Dokument je namijenjen nastavnom osoblju koje se suočava s novonastalom situacijom sa širenjem koronavirusa i obavezom prilagođavanja nastavnog materijala za potrebe online nastave. Smjernice bi trebale pomoći nastavnicima da na pravi način prilagode materijale i pristup djeci i mladima s invaliditetom, poštujući pravo djece s invaliditetom da budu u potpunosti uključeni i aktivno učestvuju u procesu obrazovanja i putem online nastave.
 
Između ostalog, u smjernicama se mogu pronaći preporuke za korištenje pojedinih programa i formata dokumenata, kao i upute za kreiranje videomaterijala pristupačnih učenicima s invaliditetom.
 
"Pripremati kraće video poruke u kojima je jasno i jednostavno demonstriran sadržaj, vježbe i zadaci, vodeći računa da se snimanje odvija u okolini gdje nema pozadinske buke zbog djece koja su s oštećenim sluhom, i pod dovoljnim svjetlom da mu se jasno vide usne tako da učenik može da očitava s usana", jedna je od uputa.
 
Smjernice je uradio Odbor za inkuzivno obrazovanje (Odbor za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, i možete ih pronaći ovdje.
 
Ostavite komentar