Situaciono testiranje: Korisna metoda u borbi protiv diskriminacije

Ukoliko bh. nevladine organizacije adekvatno iskoriste zakonski okvir koji odnedavno dozvoljava upotrebu situacionog testiranja u cilju dokazivanja diskriminacije, očekuje se veći broj ovakvih slučajeva pred bh. sudovima.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Aktivisti i aktivistice nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, u narednom periodu proći će kroz obuku za provođenje situacionog testiranja kako bi ovu metodu koristili za dokazivanje pojava diskriminacije u konkretnim slučajevima.
 
Postupak situacionog testiranja, iako već korišten u zemljama regiona i svijeta, u BiH tek treba da zaživi. Riječ je o eksperimentalnoj metodi u kojoj se obučene osobe - testeri svjesno izlažu diskriminatornom postupanju kako bi neposredno provjerili da li je do diskriminacije zaista došlo, rečeno je tokom okruglog stola "Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije", održanog u Sarajevu.
 
 
Ovakva "provjera" diskriminatornih ponašanja, posebno je značajna u društvima kao što je naše, u kojima se slučajevi diskriminacije zbog straha i nepoznavanja vlastitih prava najčešće ne prijavljuju nadležnim institucijama.
 
U praksi će to, naprimjer, značiti da ukoliko aktivisti civilnog društva žele ispitati da li se u nekoj firmi vrši diskriminacija trudnica i žena koje planiraju trudnoću, obučeni tester moći će odlaziti na intervjue za posao kako bi uvidio da li će mu tom prilikom biti postavljena pitanja o trudnoći koja bi mogla ukazivati na diskriminatorno ponašanje.
 
Ova metoda dokazivanja diskriminacije, građanima BiH omogućena je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije iz jula prošle godine, koji određuje da se kao "svjedok u postupcima za zaštitu od diskriminacije može pojaviti i lice koje se svjesno izložilo diskriminacijskom postupanju s namjerom neposredne provjere primjene pravila o zabrani diskriminacije".
 
 "Upravo ova odredba daje nam mogućnost da mi na licu mjesta, znači u stvarnom životu, možemo provjeriti kako se određeni subjekt ponaša prema ranjivim grupama, odnosno manjinskim zajednicama, pojedincima, koji zbog nekog ličnog svojstva, lične karakteristike, ne mogu da ostvare svoje pravo, različito su tretirani", objasnio je Nermin Hanjalić iz udruženja Vaša Prava.
 
Tokom okruglog stola nekoliko puta je istaknuto da je riječ o metodi koja nije jednako primjenjiva za istraživanje i dokazivanje svih oblika diskriminacije, a posebna ograničenja mogu se očekivati kod dokazivanja mobinga, diskriminacije na radnom mjestu, kao i diskriminacije osoba s intelektualnim poteškoćama.
 
"To ne treba da nas obeshrabri zato što situaciono testiranje u određenim uslovima i za određeni oblik diskriminacije daje više nego odlične rezultate", poručila je Snježana Ivandić Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative, organizacije koja će u narednom periodu u sklopu saradnje sa koalicijom "Jednakost za sve" edukovati oko 45 osoba za provođenje situacionog testiranja.
 
 
Ivandić Ninković je navela da svi koji budu željeli upotrebljavati metodu situacionog testiranja moraju proći intenzivni proces priprema i edukacije, jer su upravo testeri jedni od ključnih segmenata za uspješno dokazivanje diskriminacije.
 
"Situaciono testiranje nije ništa drugo nego jedna od metoda koja se koristi u istraživanju, ali prilagođena samoj pojavi diskriminacije i, kao takva, mora da prođe određene korake i mora biti pomno pripremljena unaprijed, to jeste, tehnički urađena do savršenstva da bi osobe koje će raditi situaciono testiranje stvarno mogle da pribave ove dokaze."
 
Aktivistima, ali i ostalim zainteresovanim građanima, uskoro će biti dostupan i priručnik "Situaciono testiranje diskriminacije", koji, između ostalog, kroz primjere objašnjava kako na najbolji način provesti ovu metodu.
Ostavite komentar