žene u sektoru sigurnosti

Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo je nekoliko obaveza iz Zakona o ravopravnosti spolova BiH.