Prijavite diskriminaciju putem nove online platforme

Nova online platforma služit će građanima i građankama u Bosni i Hercegovini kao jednostavan servis za prijavu slučajeva diskriminacije.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Prijavi diskriminaciju/Facebook
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Organizacija Save the Children pokrenula je web stranicu Prijavi-diskriminaciju.ba na kojoj će građani moći prijaviti slučajeve diskriminacije koje su doživjeli ili ih uočili.
 
"Platforma ima za cilj da postane pristupni mehanizam za prijavljivanje diskriminacije široj populaciji, te da približi institucije za ljudska prava građanima BiH. Platforma ima poseban značaj za romsku populaciju koja će kroz platformu, ali i mobilnu aplikaciju koja je razvijena, imati direktniji pristup institucijama prilikom ostvarivanja svojih prava, pritom zaobilazeći komplikovane administrativne procedure", kažu iz organizacije Save the Children i dodaju da će platforma  kroz pristigle prijave nuditi uvid u teritorijalnu zastupljenost diskriminacije u BiH.
 
Osim mogućnosti prijave diskriminacije, platforma nudi i edukativne sadržaje, te se na njoj mogu pronaći i preuzeti relevantni propisi i međunarodni dokumenti koji se odnose na zabranu diskriminacije. 
 
Web stranica je razvijena u saradnji s Institucijom ombudsmana za ljudska prava i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje će ujedno i zaprimiti prijave. 
 
"Nakon uspješno podnesene prijave, ove institucije će je zaprimiti, te poduzeti sve zakonske korake u cilju njenog rješavanja. Ukoliko prijava nije anonimna, Institucija omudsmana će informisati podnosioca prijave o svim poduzetim koracima. Sve podnesene prijave unose se u virtuelnu mapu diskriminacije, koja pokazuje tip, učestalost i geografsku rasprostranjenost ove pojave u BiH", poručuju iz organizacije Save the Children kojoj u realizaciji ovog projekta pomažu organizacije "Otaharin" iz Bijeljine i "Altruist" iz Mostara.
 
Više informacija o platformi možete pronaći i na Facebook stranici Prijavi diskriminaciju.
Ostavite komentar