Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti: Jedino mijenjanjem obrazovnog sistema može doći do suštinskog napretka

Konferencija „Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti“ održana je u srijedu, 4. novembra, u Sarajevu, uz prisustvo brojnih predstavnika i predstavnica vlasti i sektora civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Foto galerija: 
Konferencija je imala za cilj pokrenuti raspravu o pitanju utjecaja obrazovnih politika i praksi na rodnu ravnopravnost, posebno na mogućnost poboljšanja položaja žena u našoj zemlji, koristeći primjere dobrog djelovanja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. 
 
„Ono što smo danas čuli, a što već godinama govorimo, jeste da domaće zakonodavstvo i politika jesu u najjačoj mjeri integrisale rodnu ravnopravnost. Ima tu naravno još posla, ali je sigurno najznačajnije razmišljati o tome kako primijeniti zakone i kako dovesti do toga da to što u zakonu već piše da smo svi jednaki u društvu, bude i realizovano, te da svi tako zaista i mislimo i na taj način i živimo. Mislim da je opća poruka koju smo danas prenijeli da je to moguće jedino kroz obrazovni sistem. Govorili smo mnogo i o tome da je važno da se rodna ravnopravnost prožima kroz sve predmete, dakle da to ne bude samo jedan novi predmet, nego da postojeće predmete treba usaglasiti sa rodnom ravnopravnošću. Potrebno je, dakle, iz udžbenika izbaciti stereotipe, te edukovati nastavno osoblje u tom smislu“, smatra Fedra Idžaković, direktorica organizacije Prava za sve.
 
Idžaković smatra kako je potrebno ženi ostaviti prostor da sama odluči čime se želi baviti u životu i u kojem pravcu će njeno obrazovanje ići, te da svaka njena odluka može biti ispravna.
 
„Roditelji ili porodica su, također, ti koji daju vrijednosne sudove i to doprinosi tome da li odrastamo sa tim vrijednostima, te obrazovanje za rodnu ravnopravnost treba uključiti što ranije u obrazovni proces. To je jedan spor proces koji će kroz možda dvadeset ili trideset godina zaista dovesti do toga da postepeno mijenjamo stavove i predrasude. Mi nikome ne želimo nametati određene izbore, određeno ponašanje i vrijednosne sudove, već je učenicima i učenicama najvažnije ponuditi mogućnost izbora, dakle da oni sami biraju ono što žele da budu u životu i o čemu žele da uče. Dakle, ako žene žele da budu domaćice, da se bave kućom i porodicom, to je sasvim u redu sa stanovištva svih nas, a isto tako je sasvim u redu izabrati posao hirurginje ili bilo koji drugi posao.“
 
 
Obrazovanje je jedan od ključnih pokretača pozitivnih promjena, jer postalvja temelje u formiranju stavova, normi i vrijednosti o rodnim ulogama u društvu, a bez promjena u ovom sistemu ne mogu se uspješno iskorijeniti stereotipi. Poruka koja je jasno poslata sa konferencije je ta da se djevojčicama i dječacima mora ponuditi da biraju način života i razvijaju svoje sposobnosti bez obzira na spol u kojem su rođeni.
 
„Umjesto slike žena i muškaraca koja odgovara odnosima u prošlosti, danas je važno tokom školovanja raširiti pred mladima lepezu izbora i dopustiti im da odaberu ono što najviše žele i za što imaju najviše talenta. Na vlasti leži odgovornost pomicanja granica i stvaranja novih programa koji otvaraju nove mogućnosti. Na roditeljima je da potiču djecu i oslobađaju ih okova predrasuda“, poručeno je sa konferencije.
 
 
Kao i naša zemlja, i Hrvatska se susreće sa problemom izostanka primjene zakona i normativa koji već postoje.
 
„Ono što smo mi ustanovili u Hrvatskoj je činjenica da imamo sve zakone koje je potrebno imati, od Zakona o ravnopravnosti spolova, zatim Zakon o sprečavanju diskriminacije, Zakon o sprečavanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, imamo sve nacionalne mehanizme kroz Ured za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice, saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, međutim, stvari se bitno ne mijenjaju“, smatra Sanja Sarnavka, iz organizacije Budi aktivna. Budi emancipiran. (BaBe).
 
„Ono što je najgore je da mi imamo žene u politici i u Vladi, a da vrlo često te žene uopće nisu zainteresovane za pitanje rodne ravnopravnosti, njima je super i dobro, i one misle da su druge žene ili prezainteresovane ili nesposobne da se izbore za svoja prava. U medijima imamo situaciju bez obzira na to ko je voditelj u studiju, da se zovu eksperti isključivo muškarci, jer se muškarci u našem društvu još uvijek smatraju pametnijima, kompetentnijima i pozvanijima da raspravljaju o pitanjima koja su važna za sve naše živote, a to su politika, ekonomija i ostalo. Zatim se počnete pitati zbog čega je to tako, zbog čega smo se mi borile da žene uđu u parlamente, a onda nam te žene okrenu leđa i uopće ne žele sa nama razgovarati.“
 
Tokom konferencije je istaknuto kako je veoma značajno da žene same pokažu upornost i želju da promijene svoju situaciju, te da ne smiju same biti kočnice progresa.
 
„Vrlo često kažem da su žene te koje još uvijek odgajaju djecu i postavlja se pitanje zbog čega ponavljaju iste obrasce. Iako su same nesretne opet će na isti način da kažu: ti si muško, ti nemoj plakati ili ti si curica, ti trebaš biti poslušna i fina. Na taj način neće se dogoditi nikakve promjene“, smatra Sarnavka.
 
Konferencija održana u Sarajevu dio je zajedničkog projekta „Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti“ partnerskih organizacija BaBe i Prava za sve koji je posvećen temi rodne ravnopravnosti i pružanju mogućnosti svakoj osobi da, shodno svojim kapacitetima i interesima, bira način odijevanja, profesiju i stil života.
Ostavite komentar