Mediji mogu doprinijeti uspješnijoj prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Održana konferencija o ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Foto galerija: 
Amna Muharemovic, programska specijalistkinja, UN Women BiHKonferencija u ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad zenama (1)Konferencija u ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad zenama (2)Konferencija u ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad zenama (3)Konferencija u ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad zenama (4)Konferencija u ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad zenama (5)Konferencija u ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad zenama (6)Lisa Curman, zamjenica sefice razvojne saradnje, Ambasada Svedske u BiH

Značaj medija u prevenciji nasilja nad ženama je višestruk, te je važno educirati novinare/ke o profesionalnim i etičkim načinima izvještavanja o ovom društvenom problemu. Ovo je jedan od zaključaka istaknutih na konferenciji „Uloga medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama i nasilje u porodici” koja je danas održana u Sarajevu u organizaciji UN Women u BiH, u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, i uz podršku Švedske.

“Svi članovi i članice društva moraju biti dijelom kontinuiranih napora u borbi protiv nasilja nad ženama. Svi čitamo novine, gledamo televiziju, i aktivni smo na društvenim mrežama. Način na koji mediji izvještavaju će utjecati na vjerovanja, stavove i mišljenja o temi“, rekla je Lisa Curman, zamjenica šefice razvojne saradnje pri ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini, dodajući da je odgovorno medijsko izvještavanje ključno kada su u pitanju prevencija nasilja i eliminiranje štetnih stereotipa koji utječu na nasilje nad ženama i djevojčicama.

UN Women u BiH od 2016. godine uz podršku Švedske strateški radi na jačanju saradnje medija sa multisektorskim timovima za odgovor na nasilje u lokalnim zajednicama u BiH.

“Kao kreatori javnog mnijenja, mediji imaju važnu ulogu u promovisanju rodne ravnopravnosti, nestereotipnih rodnih uloga te sprečavanju nasilja nad ženama, što je prepoznato i u Istanbulskoj konvenciji, najvišem međunarodnom standardu Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Raduje nas vidjeti već uspostavljene sinergije na ovom polju i nadamo se da će u budućnosti još više lokalnih zajednica krenuti putem uključivanja medija u zajedničke aktivnosti u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama”, kazala je Amna Muharemović, programska specijalistkinja pri UN Women BiH.

Željka Mihaljević, novinarka i članica kantonalnog koordinacionog tijela za Kanton 10, te jedna od panelistica na konferenciji, kazala je da je veoma važno da mediji ovom pitanju pristupe odgovorno, da problematiku nasilja tretiraju na profesionalan i etičan način i tako podižu svijest svih ljudi u zajednici o tome da nije riječ o privatnom, nego društvenom problemu. “Tako će kod publike, odnosno građana/ki, razviti suosjećanje i potrebu da pomognu žrtvama. Samo tako osviješteni ljudi preventivno djeluju u svom okruženju, ne ustručavajući se prijaviti svaki slučaj nasilja u obitelji“, kazala je Mihaljević.

Mediji, medijski radnici/e i novinari/ke, da bi tako djelovali, trebali bi biti educirani, jer je, kako je istakla Mihaljević, riječ o osjetljivom problemu. “Neodmjerenim izvještavanjem, otkrivanjem identiteta žrtve, kršenjem prava djeteta, umjesto da budu saveznici žrtava nasilja, kao i onih koji se protiv tog nasilja bore, čine štetu, otežavaju tu borbu, a žrtve odvraćaju od prijavljivanja i traženja pomoći”, kazala je.

Da je potreban pažljiv pristup, poznavanje problematike i provjera sa stručnom osobom od koje se traže podaci da bi ono što će se plasirati bilo adekvatno, podsjetila je Dragana Grujičić, socijalna radnica u timu za zaštitu od nasilja u porodici Javne ustanove Centar za socijalni rad Prijedor koji je u rad multisektorskog tima uključio novinarku.

„Medijsko izvještavanje o ovoj temi je od izuzetnog značaja, kako bi se o ovom problemu što više govorilo i kako se on ne bi više doživljavao kao privatni porodični problem koji se rješava u 'četiri zida', već problem koji opterećuje cjelokupno društvo“, kazala je Grujičić, koja je također bila jedna od panelistica na konferenciji. Ona kaže da joj je kao socijalnoj radnici bilo drago da predstavlja značaj i ulogu medijskog izvještavanja o ovom problemu kroz praktična iskustva, a koja doprinose prevenciji nasilja u porodici.

Tokom 2021. godine, ured UN Women u BiH, u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, pokrenuo je program saradnje lokalnih medijskih redakcija sa multisektorskim timovima i/ili koordinacionim tijelima koji djeluju u odgovoru na nasilje, nakon čega su predstavnici/e medija i institucija zajednički definisali modalitete saradnje i prijedloge zajedničkih aktivnosti objedinjene u dokumentu „Okvirni plan saradnje multisektorskih timova i lokalnih medija u BiH”.

U narednom periodu nastavlja se rad na edukaciji medijskih profesionalaca/ki i njihovom umrežavanju sa članovima i članicama multisektorskih timova, s ciljem unapređivanja medijskog izvještavanja i otklanjanja štetnog i diskriminatornog govora u medijskom prostoru.

Ostavite komentar