Koga boli moj zub?

U BiH živi oko 25.000 djece s poteškoćama u razvoju kojima nije omogućen jednak pristup stomatološkim uslugama kao drugim građanima.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Osobe s invaliditetom u našoj zemlji diskriminirane su kada je u pitanju stomatološka zaštita i nerijetko već u ranim dvadesetim godinama ostaju bez zuba. Kompletna usluga za njih moguća je odnedavno samo u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH – na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. 
 
Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja obavezuje državu da pruža osobama s invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima. Servisi zaštite trebaju biti trajno dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obavezama pacijenata FBiH garantira pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Kada su u pitanju osobe s invaliditetom, navedena prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanja stomatološke zaštite, iako su prava zagarantirana sistemom zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. 
 
Kako bi se riješili godinama gomilani problemi u ovoj oblasti nevladina organizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u okviru Koalicije "Jednakost za sve" implementira projekat "Sprečavanje diskriminacije u pristupu stomatološkoj zaštiti za osobe s invaliditetom" i kampanju od društvenog interesa pod nazivom "Koga boli moj zub" koja se fokusira na iznalaženje rješenja za uvođenje prilagođene stomatološke zaštite uz opću anesteziju u javne zdravstvene ustanove u FBiH.
 
U sklopu tog projekta nastao je i video koji prikazuje probleme djece s poteškoćama u razvoju kada pokušaju koristiti stomatološke usluge u različitim bh. gradovima.
 
Ostavite komentar