Informativni centar za osobe s invaliditetom "Lotos" pokrenuo radijsku stanicu

Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle nedavno je počeo s eksperimentalnim emitovanjem internet Radija Lotos namijenjenog, prije svega, osobama s invaliditetom u BiH, ali i široj javnosti.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
I.C. Lotos
Podijeli ovaj članak: 
Pored muzičkog programa, Radio Lotos emituje i dijelove audiozapisa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom po određenim članovima Konvencije, dok se u narednom periodu planira dodatno obogaćivanje informativnog sadržaja.
 
Jedan od inicijatora ove ideje bio je Aladin Kavgić, osoba sa 90-postotnim invaliditetom od samog rođenja, koji objašnjava kako je priča počela.
 
„Oduvijek su me zanimale informatika i informacione tehnologije i poslije dugog niza godina, tačnije prije tri godine došao sam u I.C. Lotos da volontiram. Tokom ove tri godine I.C Lotos mi je dao mogućnost i da se zaposlim i da svoju kretivnost i znanje pokažem na pravi način. Također, pomoću njih i njihovom objavom konkursa IT Akademije dobio sam stipendiju od 2000 eura i s ponosom mogu reći da sam uspješno stekao zvanje videodizajnera. Kolegica sa kojom sam došao na ideju o osnivanju Radija Lotos, Adisa Kišić je, također, osoba s invaliditetom od svoje 19. godine s oštećenjem 100% od multiple skleroze. Uprkos svemu uspješno je diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek Bosanski jezik i književnost. Nakon niza godina došla je u našu organizaciju i priključila se aktivnostima koje I.C. Lotos realizuje. Poslije nekoliko mjeseci volontiranja danas smo moja kolegica i ja zaposleni u I.C. Lotosu, ja na poziciji informatički edukator, a Adisa savjetnica za informisanje i odnose s javnošću i zahvaljujući i podršci Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine u I.C. Lotosu radimo na neodređeno vrijeme. Jednog jutra, vozeći se od kuće do posla sa kolegicom Adisom Kišić, sinula nam je ideja, zašto mi kao organizacija ne bismo pokrenuli Internet radio gdje bi promovisali aktivnosti koje provodi I.C. Lotos. Inače smo počeli raditi videopriloge o obavljenim aktivnostima, pa nam je sinula ideja da te priloge i zvučno prezentujemo kroz internet radio. Baš tog dana sam se bacio na kreiranje iznajmljenog servera od strane jedne firme koja se bavi pružanjem usluga i iznajmljivanje servera internet radija i napravili smo osnovni blog kako bismo predstavili ostalim kolegama u I.C. Lotosu.“
 
Novi Radio Lotos, ipak, nije prvi sličan projekat kojeg ova organizacija realizuje, a koji kroz medije nastoji skrenuti pažnju na probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom.
 
„I.C. Lotos 18 godina publicira časopis za osobe s invaliditetom „Inicijativa“ koji izlazi četiri puta godišnje i bavi se raznim pitanjima i problematikom osoba sa invaliditetom. Inicijativa se pokazala kao izvrstan instrument da se dođe do naše ciljne publike. Sada, kada smo pokrenuli elektronski medij Radio I.C. Lotos, uviđamo da je upravo to medij koji nam je nedostajao, kako bismo promovisali naše aktivnosti koje su usmjerene na zaštiti prava osoba sa invaliditetom, te jačanje svijesti kod šire javnosti o pravima osoba sa invaliditetom, ali i svakodnevoj diskriminaciji sa kojom se osobe sa invaliditetom susreću. To je sad postala projektna ideja u razradi, na kojoj radi cijeli naš tim. Međutim, uporedo, potrebno je osigurati finansijska sredstva kako bismo tehnički osposobili Radio I.C. Lotos da dopre do što veće publike (najamnina servera, osnovna tehnička oprema: računar, slušalice sa mikrofonom i mikrofoni sa filterom) da bi ozbiljnije pristupili realizaciji programa, jer kao ovakav je u amaterskoj i testnoj izvedbi koja nam je dala izvrsne rezultate i reakcije javnosti na ovu našu ideju. Dakle to su dva paralelna procesa, razrada projektne ideje i definisanje minimalnih tehničkih uslova za opremanje radija. U fazi razrade projektne ideje, osnovni cilj pokretanja radija temelji se na ideji aktivizma mladih osoba s invaliditetom, jer smo iskustveno došli do saznanja da se samo putem direktnog i otvorenog aktivizma samih osoba sa invaliditetom možemo izboriti za svoja prava i zaštititi se od diskriminacije. Mi zapravo već imamo i svoj moto, koja će vam sve reći, a koji glasi: INTEGRIŠITE SE U DRUŠTVO OSOBA SA INVALIDITETOM! Znamo da zvuči i dvosmisleno, tj. višesmisleno, i znamo da je provokativno, ali to i želimo. Želimo isprovocirati i osobe bez invaliditeta da nam se pridruže i da nas upoznaju, te da skupa pokrenemo projekte kojima ćemo ostvariti svoje ciljeve. Svojim programima otvorili bismo vrata svim zainteresovanim osobama s invaliditetom da sudjeluju u kreiranju i realizovanju programa. Cilj nam je da naš program uglavnom bude informativnog, otvorenog i zabavnog karaktera tj. da se omogući direktan kontakt sa slušateljima, putem otvorenih debata na temu prava i života osoba s invaliditetom kao i redovno informisanje o pravima osoba s invaliditetom, kao i aktivnostima koje realizuje I.C. Lotos Tuzla.“
 
Trenutno u testnoj fazi, sadržaj ove radijske stanice prilično je ograničen, ali aktivisti organizacije I.C. Lotos najavljuju nove ideje i teme u nadolazećem periodu.
 
„Program Radija I.C. Lotos, budući da je u testnoj fazi trenutno emituje stranu i domaću zabavnu muziku, priloge o realizovanim aktivnostima u kojima je I.C. Lotos učestvovao ili čiji je organizator i audiozapise članova Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, a u planu smo obogatiti informativni sadržaj o budućim dešavanjima kao i nekim odlomcima knjiga i priručnika koji se bave tematikom osoba s invaliditetom kao što je, na primjer, djelo Nema sažaljenja u izdavaštvu I.C. Lotosa. Što se tiče angažmana novinara, vizija nam je da uključimo neke od naših aktivista koji bi bili adekvatni, sposobni i kompetentni za obavljanje posla ovog tipa.“
 
Kavgić navodi kako u bh. društvu ne postoji dovoljna zainteresovanost medija za problematiku osoba s invaliditetom
 
„Mediji se bave problematikom osoba s invaliditetom, samo povodom obilježavanja međunarodno priznatih datuma i, nažalost, samo kad su u pitanju neke humanitarne akcije prikupljanja sredstava za liječenje i slično, a samom diskriminacijom, vrlo malo ili nikako, bar je to naš utisak. S obzirom na to da su politika I.C. Lotosa sveobuhvatne teme, dešavanja, vijesti, aktivnosti, promocija, zagovaranje i sve ostalo što se tiče prava osoba s invaliditetom, mislimo da će naš radio imati šta ponuditi i dati svoj doprinos našim korisnicima.“
 
Pokretači radija pozivaju sve slušaoce da im se jave sa svojim sugestijama i prijedlozima u vezi sa programom i sadržajem, te u slučaju tehničkih problema prilikom pokretanja radija. 
 
Link za internet Radio Lotos dostupan je ovdje.
Ostavite komentar