Debata: Prepoznajemo li diskriminaciju? – izazovi za građane i institucije

Debata "Prepoznajemo li diskriminaciju? – izazovi za građane i institucije" održat će se 15. decembra 2016. godine, od 11 do 13 sati, u hotelu Evropa.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Pixabay
Podijeli ovaj članak: 
Zakon o zabrani diskriminacije predviđa sveobuhvatnu zaštitu osoba ili grupe osoba od diskriminacije po bilo kojoj osnovi, garantuje zaštitu žrtava kroz postupke u Instituciji ombudsmena za ljudska prava, odnosno u sudskim i upravnim postupcima. Istovremeno, uočavaju se prepreke u primjeni Zakona koje utječu na efikasnost mehanizama zaštite žrtava diskriminacije. Namjera ove debate je da otvori dijalog o jednom od aspekata efikasnosti mehanizama kroz raspravu o dostupnosti informacija o Zakonu, o tome koliko građani i građanke, ali i institucije poznaju pojam diskriminacije, te o nedostatku državnih programa prevencije i obuka. 
 
O ovim i drugim problemima na debati govore prof. dr. Midhat Izmirlija, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (moderator debate), Zlatan Terzić, advokat, i Slobodanka Dekić, Fondacija Mediacentar.
 
Ovo je prva debata u okviru serije debata o efikasnosti mehanizama zaštite od diskriminacije koju PRAVA ZA SVE organizuju u okviru Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije "Jednakost za sve"
 
Učešće na debati moguće je potvrditi putem e-maila: rights_for_all@open.net.ba, ili telefonom: 033/203-070.
 
Organizatori ne pokrivaju troškove prevoza za učesnike i učesnice debate. 
Ostavite komentar