Aktivistkinje grade mir: Žene iz manjih sredina u procesu izgradnje mira

Fondacija CURE zajedno s udruženjem „HO Horizonti“ uskoro organizuje radionicu „Aktivistkinje grade mir“ koja će se održati u prostorijama UZ „Jadar“, jedinog ženskog udruženja na području Konjević Polja.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Fondacija CURE
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Riječ je o radionici koja će trajati u periodu od 2.10. do 4.10.2015. godine, a prijaviti se mogu sve žene sa ili bez aktivističkog angažmana sa područja Konjević Polja, Bratunca i Srebrenice. „Aktivistkinje grade mir“ predstavlja radionicu u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.
 
Vildana Džekman, asktivistkinja Fondacije Cure, ističe kako je veoma važna činjenica da se radionica održava upravo u jednoj maloj sredini kakva je Konjević Polje.
 
„Razmišljale smo kako bi bilo potrebno da upravo u tom području afirmišemo mlade žene u kontekstu izgradnje mira i izabrali smo ta mjesta ciljano kako bismo podstakli ideju o važnosti učešća žena u procesu izgradnje mira. Ovo je naša prva radionica u sklopu ovog projekta, a u narednom periodu planirane su dodatne aktivnosti na ovom području. Osnovni cilj nam je da mlade žene edukujemo o procesima izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću, te da otvorimo priču o različitim nacionalnim identitetima i pojačamo svijest o tome koliko je važno da one zajednički aktivistički djeluju i da u svojim lokalnim zajednicama pokreću određene aktivističke akcije. Svi smo previše u Sarajevu i Banjoj Luci, odnosno u većim gradovima, a zaboravljamo ovakve manje sredine u kojima je potrebno djelovati. Fondacija Cure od samog osnivanja radi sa ženama sa tih područja, i zaključak je da su one zaista veoma zainteresovane za djelovanje.“
 
Tokom tri dana trajanja radionice učesnicama će biti pružena prilika da ispričaju svoje priče bez osude i da razvijaju diskusiju o zajedničkim problemima. Kao još jedan od ciljeva ističe se razvijanje dijaloga između žena različitih nacionalnih identiteta i jačanje svijesti o važnosti zajedničkog aktivističkog djelovanja u njihovim lokalnim zajednicama na polju suživota i pomirenja, ističe se u pozivu.
 
„Kroz planiranu radionicu žene će se upoznati sa procesima izgradnje mira iz feminističkog ugla, upoznat će se sa pojmovima suočavanje sa prošlošću, tranziciona pravda, i svakako će i same, kroz zajednički rad u grupama raditi na osmišljavanju daljih aktivnosti koje ćemo mi kroz ovaj projekat provoditi. Također, imat će priliku upoznati se s uporednim praksama, dakle o tome kako su žene od devedesetih godina pa do danas same radile na procesima izgradnje mira, i koji su to i kakvi počeci bili, te kako su oni tekli“, objašnjava Vildana Džekman.
 
Dobiti koje žene, posebno u manjim sredinama, imaju od ovakvih radionicu su višestruke. Dolazi do upoznavanja i zbližavanja žena, ostvaruje se saradnja među njima, i često su one uvod u kasnije aktivističko djelovanje.
 
„Vrlo je zanimljivo da neke žene koje su prošle određene radionice i same pokreću slične inicijative u svojim lokalnim zajednicama. Ne možemo se baviti procesom izgradnje mira, ukoliko ne završimo proces sukobljavanja sa prošlošću, i stoga su ove radionice značajne iz dva aspekta; iz ličnog aspekta – lična dimenzija koju je teško izmjeriti kada se osoba sama izdvoji nakon radionice, odnosno šta je to što se u njoj pokrenulo, koji su to procesi. A, s druge strane, imamo aktivističku dimenziju, koja doprinosi da se te žene u svojim sredinama angažuju, pa, naprimjer, same organizuju neku akciju ili se kandiduju za predsjednicu mjesne zajednice.“
 
Voditeljice radionice će biti Mira Vilušić, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost) i Jadranka Miličević Fondacija CURE (partner u okviru projekta PRO-Budućnost).  Organizatorice snose troškove hrane i osvježenja, kao i prostora i materijala za rad, dok troškove smještaja i prijevoza snose učesnice. Sve zainteresovane žene mogu se prijaviti najkasnije do 30.9.2015. godine na sljedeće adrese:
 
-  Fondacija CURE; vildana@fondacijacure.org ; tel. 033/207-561
 
-  Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla; merima-skokic@hotmail.com; tel. 035/264-667
Ostavite komentar