Aktuelne teme

Uprkos zakonu usvojenom 2010. godine, osobe sa invaliditetom su i dalje diskriminirane na tržištu rada, na šta posebno utječu predrasude društva prema njima.

Jasmin Krluč, foto: summerondisability.org

Udžbenici, čija se cijena za jednu godinu srednje škole kreće između 150 i 210 KM, i mjesečna autobusna karta u iznosu od 50-100 KM mogu biti nepremostive prepreke za obrazovanje djece iz socijalno ugroženih porodica.

Amir Purić, foto: Amir Purić, steadfastfinances.com

Četiri godine su prošle od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. Da li se, i koliko efikasno, zakon primjenjuje – ključno je pitanje o kome se raspravljalo na jučerašnjoj međunarodnoj konferenciji o diskriminaciji.

diskriminacija.ba, foto: diskriminacija.ba

Nerijetko, trudnoća je razlog za otkaz. Nezaposlene porodilje mogu – u najboljem slučaju – računati na nešto više od 100 KM sa biroa, koje nisu dovoljne ni za pelene. 

Edina Nurikić, foto:gender-stanford.edu

U okviru AD programa, Analitika je objavila nekoliko policy analiza koje se bave različitim aspektima implementacije Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. 

diskriminacija.ba, foto: diskriminacija.ba

U Prijedoru mirnom šetnjom obilježen 31. maj, dan početka etničkog čišćenja u tom gradu 1992.

Eldin Hadžović, foto: Ivor Fuka, Eldin Hadžović, Edin Ramulić

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH pokrenula je proceduru izmjene postojećeg Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH. Pošaljite komentare na nacrt Zakona do 31. maja!

Dalibor Tanić, foto:media.ba

Govorite li romski? Rijetko ko će vam odgovoriti potvrdno na ovo pitanje. Iako se čini da romski jezik polako izumire, sve su glasnije inicijative za njegovo oživljavanje.

diskriminacija.ba | Vizualizacije: Denis Šparavalo i Zoja Bajbutović

O muzici koju treba znati slušati, koja govori u ime onih kojie šute, o onome o čemu se šuti. O muzici koja pomjera granice.  

Arnel Šarić

Još jedna priča o tragediji koja je mogla biti spriječena, da su se samo poštovali zakoni prema kojima je hitna medicinska pomoć u BiH, posebno za trudnice - besplatna. 

Hasiba Šabić, Danijela Davidović, foto:Hasiba Šabić, Danijela Davidović

Pages